Su Bakımı

Gerek su bakımı olsun, gerek yıldız­name bakımı, gerekse diğer bakım tür­leri olsun, bun­lar kesin­lik­le % 100 garan­tili olması mümkün değildir. Bun­ların tamamı tah­mi­ni bil­gilerdir. Bazı durum­lar­da kuvvetli tah­min­ler denk gelir. Yok­sa cin­ler dahi gelip bil­gi versel­er bile doğru diye inanıp tas­dik etmek caiz değildir. Varsayım olarak kab­ul etmek gerekir. 

Biz­im ise kendimize özel bakım şek­lim­iz vardır. Üzerinizde büyü, cin, nazar, şanssı­zlık, bağlılık vb engel­lerin olduğun­dan şüphe ediy­or­sanız arayın bakalım yardım­cı olalım…

Bir cevap yazın