Şifa Duası Dinle

Hafız Ali Kahya Hoca efen­di­den Şifa Duası, Rukya Dinleye­lim!

İnşal­lah siz değer­li ziyaretçi­ler­im­izin din­leyip fay­dalan­marı, genel­lik­le de büyü/sihir gibi şeyler­den ve cin­ler­den rahat­sı­zlığı olan­ların mut­la­ka din­le­meri gereken, Peygam­ber Efendimizin hasta­lara okuduğu Rukyalar (şifa dualarını) buraya ekleye­ceğiz.


Not: Ali hocamız her tür­lü nişan, düğün, mevlid, hac yemeği, doğum gün­leri vs. proğram­ların­da tem­iz ve helal tavuk­larımı­zla hizme­tinizdedir. Tavuk­lar isla­mi usullere göre kesilmek­te­dir. Dav­et­leriniz için Tel: 0163–1943385