Sattığımız Türkçe Havas Kitapları

SATIŞINI YAPTIĞIMIZ HAVAS KİTAPLARI

Türkçe havas, korun­ma, aşk, muhab­bet, aile geçim­si­z­lik­leri, şans, kıs­met, bereket vb konu­lar­da kitap arıy­or­sanız işte biz­im sat­tığımız bu eser­ler tam da size göre:

1- 500 Aşk Duası ve Tıl­sım­lar’ (Bu kitap artık aşk prob­lem­i­niz kalmay­a­cak­tı.)

2- Gizli Sır­ların Keş­fi, Papaz büyüsü ve kara büyüye son! Detay

3- Şifa İnci­leri! Detay

4- Dualar ve Tıl­sım­lar! Detay

5- Mucize Dualar ve Dav­etler! Detay

6- Havas Hazi­ne­si ve Sır­lar ilmi 1–2

7- Dualarım ve Zikir­ler­im

8- Ebcet kitabı!

9- Kad­er aynası;

Bu kitap gerçek­ten kaderinizi okuy­or­muş­cası­na sayısız bakım şekil­leri­ni net bir biçimde gün­cel Türkçe ile anlat­mak­tadır. Mer­ak­lı olan­ların mut­la­ka oku­maları gereken bir eser.

Bu havas kita­pların­da aradığınız her şeyi bula­cak ve mem­nun kala­cak­sınız ve baş­ka kitap ara­ma ihtiy­acı duy­may­a­cak­sınız!