Sattığımız havas kitapları

Sizin için temin edebileceğimiz, Yeni Türkçe-Osmanlıca-Arapça Muska, Havas Kitapları:

İste­diğniz eser için önce biz­im­le irt­iba­ta geçiniz ya tele­fon açın ya da what­sap­p­dan yazınız1-Dualar ve Tıl­sım­lar Türkçe


2-Şifâ İnci­leri Türkçe


3-Gizli Sır­ların Keş­fi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son!
Türkçe


4-Nus­ret Efen­di Osman­lı­ca Baskı  25 €uro


5-Seçme dualar ve tıl­sım­lar Osman­lı­ca el-yaz­ması 40 €uro


6-Havasın Cevher­leri جواهر الخواص 40 €uro


7-Remil Name رمل نامة (Osman­lı­ca) 25 €uro


8-Ruhani İlim­lerde Gizli Cevher­ler (3 cilt) التحف الجوهرية

80 €uro


9-Kib­ritül-ahmar (الكبريت الأحمر )
80 €uro


10-
Define Çıkar­ma Kitabı إخراج الدفئن
(osman­lı­ca -El Yaz­ması)
40 €uro

11-
Kitabı Nus­retül-Cünud نصرو الجنود

60 €uro

12-
Sır­rül-Mazruf: السر المظروف

40 €uro

13-
Acayi­p­lerin Acay­ibi عجب العجاب

80 €uro

14-
Büyük Cevher­ler ( Cevahirül Azim جواهرالعظيم )
(Osman­lı­ca — El yaz­ması)
40 €uro

15-
Beyaz Büyü ve Çözümü السّحر الاَْبْيَضْْ

50 €uro

16-
Büyük Büyü Kitabi ve Çözüm­ler السّحر العَظِيم

50 €uro

17-
Bar­nuh Büyü­leri ve Çözümü السّحر الْبَارْنُوخ

50 €uro

18-
Hindis­tan Büyü­leri ve Çözümü لسّحر الْهُنُود

50 €uro

19-
Papaz Büyü­leri ve Çözümü السّحر الْكهَّان

50 €uro

20-
Korkunç Büyüler ve Çözümü السّحر الرَّهِيب

50 €uro

21-
Cin Büyü­leri Kitabı ve Çözümü السّحر الْجَان

50 €uro

22-
Sıralı Büyüler ve Çözümü السّحر الْمَانْظُوم

50 €uro

23-
Sudan Büyü­leri ve Çözümü السّحر الْسّودا

50 €uro

24-
Kir­mizi Büyü ve Çözümü السّحر الاحمر

45 €uro

25-
Kitabül Havas: كتاب الخواص
(Osman­lı­ca)
30 €uro

26-
Kitabül Muaz­za­ma كتاب المعظمة
(Osman­lı­ca)
40 €uro

27-
Gizli Cevher­ler: (3.cilt) تحف الْجوهرية

80 €uro

28-
Cevherül-Küşuf: (2.cilt) جوهر الكشوف

80 €uro

29-
Aşk büyü­leri ve Çözümü: أَلسِحْرُ الْعُشَأق

50 €uro

30-
‘Rûhânî ve felek ilim­lerinde sak­lı olan gizli sır­lar’ السِّرُّ الرَّبَّانِي فِي عُلُُوم الْفَلَكْ وَالرُُّوحَانِي

40 €uro

31-
Şifrelerin çözümü, Hazinelerin anahtarları:حَلَّ الرُّمُوز مَفَاتِيح الْكُنُوز

40 €uro

32-
Cin ve Ruh Dav­et­leri: مشاهدة الأرواح الروحانية

40 €uro

33-
Sır­lar ilmi ve Kuran­la tedavi علم الاْسْرَارْ وَشِفَاءبِالْقُرْاَنْْ

40 €uro

34-
‘Süley­man A.S’ın Mühürü ve Rûhânî ilim­ler’ خَاتَم سُلَيمَانِي وَالْعِلم الرُّوحَانِي

60 €uro

35-
Cin ve Şey­tan­ları Teshîr etmek تَسْخِيرُ الشَّيَاطِين

40 €uro

36-
Kuranın sır­ları خَواص الْقُراَن فِي عِلاَج عِبَاد الرَّحْمَانْ

90 €uro

37-
Ilâcüs-Sıhrü Ve Târidül-Cân) عِلاَج السّحر وطَارِِِِدُالْجِن

40 €uro

38-
Acây­ib (havas ilmi) Deniz (Bahrul-Karâib)بَحْرُ الغَرَائِب

55 €uro

39-
Seçilmiş Mühür­ler (Mün­te­hıbül-Hutûm) مُنْتَخِب الْخُتُوم

50 €uro

40-
Fay­dalar (El-Fevâid) الْفَوَائِدُ

50 €uro

41-
Haber Saati (Muhit­ti­ni Ara­bi Hz) مَجموعة ساعةالخَبَر

45 €uro

42-
Hazinetül Esrar خَزِينَةُ الاَسْرَار

Hazinetül Esrar 1.2. cilt خَزِينَةُ الاَسْرَار
Ara­pça 200 sh civarın­da

Ara­pça 1250 sh civarın­da
40 €uro

140 €uru

43-
Vefk­ler اَلاْوْفَاقْ

40 €uro

44-
(Mühecüd-deavât-Dav­et Metot­ları ) مهج الدّعوَات

80 €uro

45-
(Mücer­re­bâtı İmâmiyye) مُجَرَّبَات الإِمَامِية

80 €uro

46-
(Tâcül-Mülûk) تَاج الْمُلُوك

60 €uro

47-
(Mefâtîhul-Kayıb) Gayıbın Anahtar­ları مَفَاتِيحُ الْغَيب

50 €uro

48-
(Gizli Sır­lar) (Esrârül-Hafiyye) الاَسْرَارالْخَفيّة

45 €uro

49-
(Alemül-Ervâh) Ruh­lar âle­mi: عَالَمُ الاَرْؤَاحْ

40 €uro

50-
Kuran ayet­leri ile cin ve sihir tedavisi اَيَات الْقُرْاَنْ فِي عِلاَجِ السّحْرِ وَالْجَان

40 €uro

51-
Dur­run-Naz­im, Kuranın havası اَلدُّرُّالنَّظِيم فِي خَوَاص الْقُرْان الْعَظِيم

40 €uro

52-
Şümusül envar شُمُوسُ الاْنْوَار كُنُوزُ الاَْسْرَار

40 €uro

53-
Cin dav­et­leri vak­ti ve saati الْجَوَاهِرُ الّلمَّاعَة إِسْتِحْضار مُلُوم الْجِنّ فِي الْوَقْت وَالسَّعَ

45 €uro

54-
Deyre­bi-Bebir الدّيْرَبِي الْكَبِير

45 €uro

55-
Er-Rah­metü Fit-Tıp اَلرّحْمَة فِي الطّب والْحَكْمَة

40 €uro

56-
Yıldı­zlar ve Tıl­sım­lar­da­ki Gizli sırlarالسِّرّ الْمَكْتُوم في السِّحْرِ والطَّلاَسِمْ والنُّجُوم

40 €uro

57-
Aşık­ların sevgililer­ine yapacağı AŞK BÜYÜLERİ سِحْرُ الْعُشَّاق

50 €uro

58-
(Vasıfâtül-Cin­niyye) وصفات الْجِنِّيِّ

40 €uro

59-
(Ulûmül-Cân) علوم الْجان

40 €uro

60-
(Sârimül-Bat­târ) الصّارِِِمُ الْبَتّار، للسَّحرَةِالاْشْرَا

40 €uro

61-
(Ilâcül-Cân, Minessıhri veşşeytân) عِلاَج الإِنْسَان، مِنَ السّحر والشّيْطَان

40 €uro

62-
(Ilâcül-Meshûr) علاَج المسْحُور، بالْقُرْانِِِ الْماثُور

40 €uro

63-
Mücer­re­bâtı Gazâlî: مُجَرَّبَات غَزَالِي

80 €uro

64-
دّرّ المَنْظُوم (Dür­rül-Manzûm)

220 €uro

65-
Et-Tıb­bır-Rûhânî, Cis­mil-İnsânî

40 €uro

66-
El-Hutûm (Mühür­ler)

50 €uro

67-
Hik­met Usulünün Kay­nağı: منبع اصول حكمة

40 €uro

68-
Resail Aşk risaleleri, tıl­sım­ları

40 €uro

69-
Cevher ün-Nefis:

45 €uro

70-
Cin Çarp­ması: مداهخل الشيطان

40 €uro

71-
Tal­iğ Name (Baht Name) طالع نامة
(Osman­lı­ca eski el yaz­ması eser)
40 €uro

72-
Kuran­dan İlaçlar المعالج القرآنية

40 €uro

73-
Cel­biye جلبية
Elyaz­ması ve Osman­lı­ca
35 €uro

74-
Yıldı­zların Sır­ları ve Muhab­bet ter­ti­p­leri سرارالنجوم والمحبة
(Osman­lı­ca)
40 €uro

75-
Yüce sır­lar السِّرُّ الْجَلِيلْ

40 €uro

76-
Yahu­di Büyü­leri Çözümü: سحر اليهود
Ara­pça ve el yaz­ması
50 €uro

77-
Acayip Büyüler ve Çözüm­leri (3 cilt): سحر العجييب

100 €uro

78-
Önem­li Sır­lar أسرار الأهم
(Osman­lı­ca)
40 €uro

79-
Kara Büyü
(Ara­pça-El yaz­ması)
45 €uro

80-
Fal Kitabı تفاء النامة
(Osman­lı­ca)
25 €uro

81-
Remil Kitabı رمل كتابي
(Osman­lı­ca)
25 €uro

82-
Sır­lar İlmi كَنْزُ الاْسرَار
(Osman­lı­ca)
40 €uro

83-
Dav­et Nâme دَعْوَتْ نَامَة
(Türkçe-Osman­lı­ca)
40 €uro

84-
Şem­sül Ma’rif:
Ara­pça
90 €uro

85-
İbtali Sihir -: Büyü Çözüm­leri
(Osman­lı­ca)
40 €uro

86-
Yıldız­name:
(Osman­lı­ca):
30 €uro

87-
Rûhânî İlim­ler

40 €uro

88-
Kara Büyü ve Çözümü (Mat­baa Baskısı) السّحر الاسود

45 €uro

89-
Çevirgel Duası ve Büyü iptal­leri
(Osman­lı­ca-Baaskı)
5 €uro

90-
Cin ve büyüye karşı herkesin ken­di çözümü

40 €uro

91-
Ilacül Kafi — Devaül Vafi

30 €uro

92-
Ilmül-Batın ve Sır

40 €uro

93-
Mücerrebat’ı Sadred­din Efen­di:
(Osman­lı­ca-Elyaz­ması)
40 €uro

94-
Yıldız­name
(Osman­lı­ca)
40 €uro

95-
Yıldız­name Ara­pça 400 say­fanın üzerinde (Müthiş)
(Ara­pça 400 küsür say­fa)
80 €uro

96-
Ken­zül Envar (كنز الأنوار)

40 €uro

97-
İbtali Sihir

40 €uro

98-
Remil İlminin Usul ve Kural­ları: اصول علم الرمل

40 €uro

99-
El Falı قرائة الكف

40 €uro

100-
Ten­bi­hül Gafil­in تنبيه الغافلين

40 €uro

101-
Bitkisel İlaç Kitabı:
Osman­lı­ca, Mat­baa-Baskı
40 €uro

102-
Şifa Mucize­si: معجزة الشفاء

40 €uro

103-
Hip­noz Kitabı

40 €uro

104-
Mukad­dime

85 €uro

105-
Cin ve Şey­tan­dan Korun­ma Yol­ları: تحصينات الإنسان

40 €uro

106-
Mücer­re­bâtı Osman Efen­di
Osman­lı­ca el-Yaz­ması
40 €uro

107-
Mücer­re­bâtı Hamid Efen­di
Osman­lı­ca el-Yaz­ması
40 €uro

108-
Mücer­re­bâtı Kahra­man Efen­di
Osman­lı­ca el-Yaz­ması
40 €uro

109-
Mücer­re­bâtı Osman Efen­di
Osman­lı­ca el-Yaz­ması
40 €uro

110-
Mücer­re­bâtı Ali Efen­di
Osman­lı­ca el-Yaz­ması
40 €uro

111-
Mücer­re­bâtül-Azîm
Osman­lı­ca el-Yaz­ması
40 €uro

112-
Mücer­re­bâtül-Muhtelife
Osman­lı­ca el-yaz­ması
40 €uro

113-
Keşif-Nâme
Osman­lı­ca el-Yaz­ması
40 €uro

114-
Cevâhirül-Hamse
(Ara­pça)
40 €uro

115-
Beşyüz Aşk Duası ve Tıl­sımı
(Ara­pça)
90 €uro

116-
Harut ve Marut 3 cilt bir ara­da
Ara­pça
100 €uro

117 Letâif ve Cel­celûtiyye لطائف و جلجلوتية Ara­pça 20 €uro
118 İsmil Azam Vel-Muaz­zam إسم الأعظم و المعظم Ara­pça 50 €uro
119 Kuran ve Bal ile Tedavi التداوى بالقرآن و العسل Ara­pça 35 €uro
120 Kuranın Uyarısı ve Büyü ve Cin Tedavisi Ara­pça 40 €uro
121 Çare­siz Hastalık­lara Bitkisel Tedavi Ara­pça 40 €ura
122 Sır­lar­da­ki Hazînel­er خزائن الأسرار Ara­pça 100 €uro
123 Samur hin­di Osman­lı­ca 35 €uro
124 El-Mis­bâh المصباح (Lam­ba) Ara­p­ca 50 €uro
125 Mak­sadül-Esnâ Havasül-Esmaül Hüs­na Ara­p­ca 10 €uro
126 Mün­te­he­bâtı Samiye Osman­lı­ca 25 €uro
127
… €uro

NOT: Geçi­ci bir süre için belirlediğimiz fiy­at­ları lis­tem­izi biz­den isteye­bilirsiniz. Fakat bu fiy­at­lara pos­ta ücret­leri­ni ilave ediy­oruz..

Ayrı­ca 5 adet kitap alan­lara % 5 indirim

10 adet kitap alan­lara % 10 indirim

20 adet kitap alan­lara % 20 indirim

30 adet kitap alan­lara % 30 indirim

40 adet ve daha fazla kitap alan­lara % 40 indirim

uygu­luy­oruz…

Daha elim­izde buraya yaz­madığımız çeşitli eser­ler mev­cut­tur… Bun­lar­dan satın almak isteyen­ler biz­im­le irt­iba­ta geçe­bilir­ler.…

Pos­ta ücreti alıcıya ait­tir..

Bize ulaşa­bile­ceğiniz Tele­fon numar­alarımız:
Almanya için­den arayan­lar için:
Tel: 0176,2001 53 08
Almanya dışın­dan ve Türkiye’den arayan­lar için:
Tel:0049,176,20 01 53 08
E-Mail: infohoca@googlemail.com