Şahmeran Duası

ŞAHMERAN DUASI

Arabça ve Türkçe­si ve Sır­ları

Allah katın­da mak­bul olan dualar­dan birisi de şah­mer­an duası denilen duadır. İçinde Allah’ın azâmetli isim­leri mev­cut olduğun­dan her dilek için okun­abilir ve çabuk etk­isi­ni gös­terir.

Abdestli okun­ması ve oku­ma işlem­ine hamdele, besmele ve salvele ile başlanıl­ması niyetin daha çabuk gerçen­leşme­sine yardım­cı olur.

◊ Sev­gi, muhab­bet için 3 gün 61 defa okunur,

◊ Her niyet için 41 defa okunur,

◊ Rahat uyku için 3 defa okunur,

◊ Cin ve şey­tan­dan, kötülük­ler­den korun­mak, gönül rahatlığı ve günahların affı için her gün sabah ve akşam bir­er defa okunur.

◊ Nazara karşı 7 defa okunur.

Duai Şahmeranın Okunuşu;

Şahmeran duası / mısırlı mustafa hoca

Şah­mer­an Duası, İçerisinde Yüce Mevla’nın kuvvetli isim­leri bulun­duğun­dan çabuk kab­ul olu­nan bir duadır.

Allahu la ila­he illa Hüvel Hayyul Kayyum*

Allahu­la ila­he illa Huv­el aliyyul Hakim.
Allahu la ila­he illa huves- Semi­ul Alim*

Allahu la ila­he illa Huver Rah­manür­rahim

Allahu la ila­he illa Huv­el Vahidul Ehad*

Allahu la ila­he illa Huv­el Fer­dül Samed*
Allahu la İla­he illa Huver- Rau­fur- Rahim*

Allahu la ila­he illa Huv­el Aziz’ur Rahim.
Allahu la ila­he illa huvez Zahir­ul Batınu*

Allahu la ila­he illa Huv­el Ahadus Same­du.
Allahu la ila­he illa Huv­el Fettah’ul Alim*

Allah’u la ila­he illa Huv­el Aziz’ul Alim.

Allahu la illa Huv­el Hannan’ul Men­nanüd — Deyyân*

Allahu la ila­he illa Huv­el Kâdir’ul Kahiru.

Alahu la ila­he illa Huver-Rafi­ul Alim*

Allahu la ila­he illa Huver-Rab­bül
arş’il Azim.

Allahu la ila­he illa Huv­el Melikul Kud­dûs*

Allahu la ila­he illa Huv­el Ham­dul mubin.
Allahu la ila­he illa Huv­el Bais’ul Varis*

Allahu la ila­he illa Huv­el Esmaul Hüs­na.

Hüv­el hayyü la ila­he illa hüve fed’
ûhü muh­lisiyne lehüd­dîne Elhamdü lil­lahi rab­bil alemin* Birah­metike yâ erhamer­râhimîne*
——————–
Kay­nak; Mucize dualar ve dav­etler /Aşk duaları
Yazarı: Mustafa Yiğit


Dost Site
Aysa Yayınevi
Aysa Baharat ve AktariyeDua ve Havas Kita­pları
Buhur ve Tüt­süler
Diyanet SBS Hazır­lık
Kur’an-ı Kerim’ler
Miskian­ber Mürekke­bi
Bitkisel Ürün­ler
Fıkıh, Tef­sir, Hadis Kita­pları
Kültür, Ede­biy­at, Hikaye, Roman
2011 Hac — Yurt­dışı — Nakil — Yeterlilik MSBTS Soru­ları ve Cevap­ları
Osman­lı­ca ve Ara­pça Havas Kita­pları
üst­te­ki ürün­lere göz atmak için » tık­layınız «