Örnek sayfa

Bu örnek bir say­fadır. Bir blog yazısın­dan fark­lıdır çünkü belir­li bir yerde sabit olarak kalır ve temanızın dolaşım menüsünde başlığı görüntülenir(çoğu tema destek­ler). Bir çok insan potan­siyel ziyaretçi­leri­ni karşıla­mak adı­na bir Hakkın­da say­fası kul­lanır. Şuna ben­zeyen bir say­fa:

Mer­ha­ba! Gündü­z­leri bisik­letli kurye, geceleri ise heves­li bir aktörüm, burası da ben­im sitem. İstanbul’da yaşıy­o­rum, Bıdık isminde hari­ka bir köpeğim var ve piña cola­da içmeyi seviy­o­rum. (Ve yağ­mu­ra yakalan­mayı.)

…ya da bunun gibi bir şeyler:

XYZ fir­ması 1971’de kurul­muş­tur ve kurul­duğun­dan bu yana kaliteli şeyler üret­mek­te­dir. Gotham şehrinde konuşlan­mış olan XYZ fir­ması 2.000’in üzerinde çalışanı ile Gotham şehri için her şeyin en iyisi­ni yap­maya çalış­mak­tadır.

Yeni bir Word­Press kul­lanıcısı olarak önce­lik­le başlangıç say­fası­na giderek bu say­fayı silip ken­di say­falarınızı oluş­tur­malısınız. İyi eğlencel­er!