Önemli Konular

Önem­li Bir hatır­lat­ma;

Çok değer­li ve muhterem Kardeş­ler­im, say­famızı okuyan herkes biz­leri az çok tanıy­or­lar. Biz acizane karın­ca kararın­ca Allah ve Resûlünün yol­un­da yürüm­eye gayret ediy­oruz.. Her meslek­te olduğu gibi ne yazık­ki bu meslek­te de bu ilmi kötüye kul­lanan ve tama­men ticarete döken bazı zaval­lılar biz­leride kendi­leri gibi zanned­erek hakkımız­da ileri geri konuşup dediko­du uydura­bilir­ler. Kesin­lik­le biz büyücü değiliz, hat­ta medyum, fal­cı filan­da değiliz. Onların çalış­maları­da tama­men biz­imkinden farklıdır..Bu ilmin ticare­tinide yap­mıy­oruz! Ayrı­ca kim­s­enin namusun­da, parasın­da, malın­da mülkünde gözümüz olmaz, bu güne kadar­da olmamıştırda..(Yıllardır Almanya’da ofisimiz mev­cut­tur ve bu güne kadar yal­nız gelen bayan­ları dahi kab­ul etmedik) Bu notu buraya yaz­mamın nedeni ise; kesin­lik­le başkalarını kar­ala­mak değildir. Piyasada­ki bazı bu işi kötüye kul­lanan­ların yap­tık­ları çirkin­lik­ler­den korkan­lar, biz­leri arayıp artık medyum­ları hat­ta hocaları ara­maya çekiniy­oruz.. bu işi kötüye kul­lanan­lar çoğaldı diye dert yan­mak­tadır­lar.. Biz­leri her zaman güven­le araya­bilir ve hakkımız­da her­han­gi uygun­suz bir şey görür ve işi­tir, okur­sanız direk bize sor­madan yada biz­im kim olduğu­muzu, bu ilmi nerde nasıl öğrendiğimizi, ve gerçek­ten üniver­site tah­sil­im­izi MISIR’da yapıp yap­madığımızı detaylı olarak araştır­madan kararınızı ver­meyiniz! Piyasa­da Allah’dan kork­mayan ve haramı helalı düşün­meyen çok insan var.. Olurya bizde insanız, biz­imde eksik­ler­im­iz ola­bilir, her zaman tavsiye ve öner­i­lerinize açığız..Yine bazıları­da MSN’den bakım yaparmısınız diy­or­lar biz MSN filan kul­lan­mıy­oruz.. Maale­sef MSN’de oyalanacak zamanımız­da yok. Allah cüm­lem­izin yar ve yardım­cısı olsun

Yorum ve sorun­larınızı bek­liy­oruz.

* zorun­lu alanı gös­terir