Eserlerim

Alt Menüler

 

Ayrıca elimizde orijinal Arabça ''Şifrelerin Çözülmesi Ve Hazinelerin Anahtarları'' İsimli kitaptanda mevcuttur. İsteyenlerin adreslerine postalıyoruz. Bu kitap; adındanda anlaşıldığı gibi arabca bilenler için bulunmaz bir hazînedir.


Medyum
Emlak
Hoca
Kitap Baharat
Yigit Hoca

 

 

Mucize Dualar ve Davetler
Aşk Duaları

Mustafa Yiğit

Mucize Dualar ve Davetler / Aşk Duaları / Mustafa YiğitMucize dualar ve davetler (aşk duaları) kitabımızın içerisinde çok sayıda cin ve ruh davetleri, sıcaklık muhabbet, aşk, celbiye vb duaları bulacak kendi işinizi kendiniz görecek ve artık bundan böyle hacı, hoca, falcı, cinci, medyum gibi insanların kapılarını aşındırmayacaksınız! Artık aradığınız her şey bu kitapta ve elinizin altındadır.. Fiyatı da oldukça ekonomiktir.
Kitabın içerisinden bazı konu başlıkları;
- Kuran ile hasta tedavisi
- Rızık darlığı çekenler,
- Çok sayıda denenmiş aşk sevgi duaları
- Dargınları barıştırmak, ayrılanları kavuşturmak
- Papaz büyüsü dahil her çeşit büyü ve bağlılıkları çözmek,
- Çocuk sahibi olmak isteyenler,
- Hayırlı yuva kurmak isteyenler,
- Kayıbı bulmak, yerini tespit etmek,
- Define yada muskanın yerini tespit etmek, rüyada görmek
Hırsızı tespit etmek be bulmak
- Kötü ve zararlı bir komşuyu sürgün etmek,
- Gayıp alemiyle irtibat,
- Koruyucu zırh
- Dil bağı
- Düşmanın helaki
- Alacağın tahsili
- Cin ve ruh daveti
- Mendel tertipleri

- Kısmet açıklığı
- Kalplere taht kurmak için
- Mahkeme için
- Uzun Firdevsin meşhur Davetname duası
- İmam gazalinin en kuvvetli ve müthiş duası?
- Besmelenin hadimi ile irtibat
- Hz. Alinin Celcelutiye duası ve inanılmaz faydaları
- Kasemül emlakül felekiyyenin hadimi ve cinlere muskayı getirtmek için
- Rihi ahmer duası ve 14 çeşit hastalığa şifası
- Kenzül arş duasının bilinmeyen gizli yönleri
- Şahmeran duası

 

"Mucize Dualar ve Davetler / Aşk duaları" adlı eserimizin fihristi, içindekiler kısmı
 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN 9

Çocuğu olmayan ve hayırlı evlat isteyenler için; 10

Ulvî ve Süflî Alemde Sevilmek ve Heybetli Görünmek İçin; 13

Büyü Çözmek İçin; 14

Rızık darlığı çekenler ve bolluk ve berekete kavuşmak isteyenler için; 15

Nefis Bağlılığını Çözmek İçin; 17

Nefis Bağlılığını Çözmek İçin; 18

Kayıp Olan Bir Kimseyi Geri Yuvasına Döndürmek İçin; 24

Lütuf, Fetih ve Başarı İçin; 26

Yedi Münâcât Ayetleri 31

(Münciyatı Seb’a) 31

Terhil / Çevreye zararı dokunan bir insanı bulunduğu yerden uzaklaştırmak/sürgün etmek için; 37

Terhil / Kötü bir komşuyu sürgün etmek, bulunduğu yerden uzaklaştırmak için; 39

ZALİMİN ŞERRİNDEN KORUNMAK, HALK ARASINDA SEVİLİP SAYILMAK İÇİN 43

BÜYÜ VE BAĞLILIK İPTALİ İÇİN 44

EMİR SULTAN HAZRETLERİNİN TERTİBİ 45

1- Rüyada Definenin Yada Muskanın Yerini Görebilmek İçin; 45

2- Gönül rahatlığı için: 47

3- Kayıp alemiyle irtibatta kolaylık: 47

4- Kayıbın yerini rüyda görmek: 48

BİR KİMSENİN GEÇMİŞTE YAPTIĞI ŞEYLERİ UYKUSU ESNASINDA ÖĞRENMEK İÇİN 48

KORUYUCU ZIRH 50

CİN GÖNDERMEK SÛRETİYLE ALACAĞIN TAHSÎLİ (İRSÂLİ HÂTIF) 52

CİNLİ VE BÜYÜLÜ HASTALARI KUR’AN İLE TEDAVİ 54

KORUNMA, KORKULARDAN EMİN OLMA VE HER HAYIR TALEBİN KABULÜ İÇİN 82

MÜRACAAT VE TALEBİN KABULÜ, İLTİFAT, İHTİRAM İÇİN 85

BAŞARI İÇİN 87

KORUNMA 88

BAŞ AĞRISI İÇİN 88

KISMET AÇIKLIĞI İÇİN 89

CİN DAVETİ 90

(MENDELİ NEFSÎ) 90

Kalpleri Celp ve Cezbetmek için: 93

İMAM GAZÂLΒDEN KUVVETLİ BİR KORUNMA, MUHABBET, RIZIK TERTİBİ 94

1- Hacet için: 94

2- Mahkeme İçin: 94

3- Her İnsanın Arayıp Bulamadığı Dua: 94

4- Ticaret ve Bereket İçin: 95

5- Düşmana Gâlibiyet İçin: 95

6- Kolay Doğum İçin: 95

7- Korunma: 95

8- Her Çeşit Hastalık İçin: 95

KASEMÜL EMLAKÜL FELEKİYYENİN MÛCİZEVÎ FAYDALARI 131

1- Kasemül Emlâkül Felekiyyenin Hadimleri İle İrtibat: 132

Aşk Duası: 133

2- Kuvvetli Celbiye, Sevgi, Aşk, Muhabbet: 133

3- Kayıp olan bir insanı geri yuvasına döndürmek için: 134

4- Yapılan Büyüyü / Muskayı Cinlere Getirtmek İçin: 135

5- Hırsızı Tespit İçin: 139

6- Defînenin Yada Muskanın/Sihrin Bulunduğu Yeri Tespit Edebilmek İçin: 139

7-Aşk Duası; 143

Kuvvetli Bir Celbiye Sıcaklık 143

Kasemül Emlâkül Felekiyyenin Arabça Okunuşu: 145

Kasemül Emlâkül Felekiyye’nin Türkçe Okunuşu: 152

1- Çocuğu yaşamayanlar için: 157

2- Çocuk sahibi olmak isteyenler için: 157

3- Sene boyu selâmette olmak için: 157

4- Bol mahsul için: 157

5- Bol av için: 158

6- Önemli bir dilek için: 158

30- Rızık Darlığı Çekenler İçin; 166

31- Besmelenin Hadimiyle İrtibat; 167

33- Her çeşit hastalığa şifa için; 168

DAVETNAME İ-FİRDEVSİ 173

Davetnâme; 182

Arapça Okunuşu; 182

Türkçe Okunuşu: 184

uykusuzluĞUN 186

GİDERİLMESİ İÇİN 186

hırsızın yada çalınan malın bulunması için 186

her zaman selamette kalabilmek ve işlerin kolaylıkla yürüyebilmesi için 188

aRZU EDİLEN BİR ŞEYİ ELDE EDEBİLMEK, 190

talebin husulü İÇİN 190

HER KONUDA BAŞARI KAZANMAK İÇİN 193

Dil Bağı İçin 198

Düşmanın Kahır 199

ve 199

Helâkı İçin 199

ŞAHMERAN DUASI 200

Duai Şahmeranın Okunuşu; 203

Aşk Duası; 205

SEVGİ, MUHABBET, AŞK, HEYECAN 205

Aşk Duası; 206

DARGINI BARIŞTIRMAK VE MUHABBET İÇİN 206

YEDİ AYET VE MUCİZEVİ FAYDALARI 207

1- Sevgi, Muhabbet, Aşk ve Mutluluk için; 207

2- Halk arasında sevilip sayılmak ve şirin görünmek, itibar görmek için; 209

3- Dil Bağı İçin; 210

4- Bütün bağlı kapıların açılması ve rızık, bereket için; 212

5- Korunma ve Zırh; 213

6- Her hastalığa şifa için; 214

7- Düşmana galip gelmek için; 216

Bir hastanın Rahatsızlığını Anlamak için; 217

AŞK DUALARI 221

Aşk Duası : 1 222

Besmele ile aşk duası; 222

Aşk Duası : 2 222

Evini Terk Eden Bir Eşi Geri Yuvasına Döndürmek İçin; 222

Aşk Duası : 3 223

Dargınları Barıştırmak, Yıkılan yunaları Yeniden düzeltmek çin 223

Aşk Duası : 4 227

Celbiye, Aşk, Muhabbet 227

Aşk Duası 5; 228

Eşler arasında kuvvetli bir sevgi aşk için: 228

AİLE HUZURUNU TEMİN İÇİN 233

Cin daveti Mendel 234

Kasem şudur; 235

Tahsebühüm cemiy'an ve kulubuhum şetta şetta şetta* 237

Aşk Duası; 237

Aile huzuru ve Kuvvetli 237

Aşk, Muhabbet Tertibi 237

Hz Ali’nin CELCELÛTİYYE DUASI 238

1. Her çeşit çaresiz hastalar, yuvasını terk eden kişiyi geri yuvasına getirmek, sevmeyen geçimsizlik çıkaran bir kimseyi diğerine ısındırmak (celp ve teshir), 240

2. Mühim dilekler için; 241

3. Çaresi bulunmayan hastalıklar için 241

4. Rûhânî hastalıklar; sara, delilik, çarpılma, ve yine cinlere uğramaktan kaynaklanan felç, nöbet (bayılma) vb rahatsızlıklar 241

5. Çaresiz hastalıklara şifa; 241

Celcelutiyyenin hatemi budur; 241

6. Cin ve Sara nöbeti için 242

7. Celp ve Teshîr, Sıcaklık İçin; 242

8. Aşk Duası; Sevgi, aşk ve kuvvetli muhabbet için; 243

9. İki kişiyi evlendirmek için; 244

10. Dargınları barıştırmak; 246

11. Rızık darlığı çekenler için; 247

12. Kendisini ve malını/mülkünü düşmandan, şeytandan ve telef olmaktan korumak isteyen kimse için 248

13. Haksız yere hapse düşen birinin tahliyesi için; 251

14. Düşmanların dillerini bağlamak için 253

15. Makam ve Mevkide Yükselmek, Devlet Dairelerine Müracaat ta Kabul Görmek İçin; 255

16- Bol kazanç, Bereket ve Zenginlik İçin; 258

17- Çok Önemli Bir Dileği Olan Kimse İçin; 261

Celcelutiyye’den istifade etmenin şartları; 263

Celcelutiyye nin Türkçe okunuşu; 285

Celcelutiye Duasının 298

Türkçe Manası; 298

Kurandaki Dua Ayetleri 312

Cinli Hasta Tedavisi 354

RîHUL AHMER DÂÜL EKBER DUASI ve MÛCİZEVî FAYDALARI 391

‘Rîhul Ahmar, Dâül Ekber’ duası on dört çeşit hastalığa şifadır; 394

‘Rîhul Ahmar, Dâül Ekber’ duasının Türkçe okunuşu; 400

KENZÜL ARŞ DUASI 405

AÇIKLAMASI ve SIRLARI 405

Kenzül-Arş duası hakkında gelen rivayetlerden bazıları; 406

Üzüntülü, kederli 409

Hasta okursa Allah şifa verir. Hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur. 409

Fakir okumaya devam ederse zengin olur. 410

Kenzül arş duasının Arapça metni; 411

Kenzül-Arş Duasının Türkçe Anlamı; 436

Kitabın Yazarı 444

Önemli Bir Hatırlatma! 445

İmam Gazâlî Hz’lerinin 445

Meşhur Davetnâme DuasınınTürkçe Metni 445

Davetin Arkasından Okunması GerekenZecir / Kasem Duası 449

SON SÖZ! 451

İÇİNDEKİLER 457

Duyuru; 464

www.aysayayinevi.com dan alınmıştır

  

İbretler ve öğütler

Samimi İhlas
Mevlanadan Öğütler
Nasihat
Namaz
Ahiret Havayolları

 
 
..:: Şiir Köşesi ::..
 

 

Ana Sayfa