Mucize Dualar ve Davetler

Mucize Dualar ve Dav­etler

Mucize dualar ve dav­etler (aşk duaları) kitabımızın içerisinde çok sayı­da cin ve ruh dav­et­leri, sıcak­lık muhab­bet, aşk, cel­biye vb duaları bula­cak ken­di işinizi ken­di­niz göre­cek ve artık bun­dan böyle hacı, hoca, fal­cı, cin­ci, medyum gibi insan­ların kapılarını aşındır­may­a­cak­sınız! Artık aradığınız her şey bu kitap­ta ve elin­izin altın­dadır.. Fiy­atı da oldukça ekonomik­tir.
Kitabın içerisin­den bazı konu başlık­ları;
— Kuran ile has­ta tedavisi
— Rızık dar­lığı çeken­ler,
— Çok sayı­da denen­miş aşk sev­gi duaları
— Dargın­ları barıştır­mak, ayrılan­ları kavuş­tur­mak
— Papaz büyüsü dahil her çeşit büyü ve bağlılık­ları çözmek,
— Çocuk sahibi olmak isteyen­ler,
— Hayır­lı yuva kur­mak isteyen­ler,
— Kayıbı bul­mak, yeri­ni tespit etmek,
— Define yada muskanın yeri­ni tespit etmek, rüya­da görmek
Hırsızı tespit etmek be bul­mak
— Kötü ve zarar­lı bir komşuyu sürgün etmek,
— Gayıp alemiyle irt­ibat,
— Koruyu­cu zırh
— Dil bağı
— Düş­manın hela­ki
— Ala­cağın tah­sili
— Cin ve ruh dav­eti
— Mendel ter­ti­p­leri

- Kıs­met açık­lığı
— Kalplere taht kur­mak için
— Mahkeme için
— Uzun Fird­e­vsin meşhur Dav­et­name duası
— İmam gaza­lin­in en kuvvetli ve müthiş duası?
— Besme­lenin hadi­mi ile irt­ibat
— Hz. Alin­in Cel­celu­tiye duası ve inanıl­maz fay­daları
— Kasemül emlakül felekiyyenin hadi­mi ve cin­lere muskayı getirt­mek için
— Rihi ahmer duası ve 14 çeşit hastalığa şifası
— Ken­zül arş duasının bil­in­meyen gizli yön­leri
— Şah­mer­an duası