Mevlana’dan Öğütler

MEVLANADAN ÖĞÜTLER

Paranı ver, gön­lünü ver selam ver, canını ver ama SIRRINI VERME!
Gün­leri­ni say, serve­ti­ni say, büyük­leri­ni say ama YERİNDE SAYMA!
Emek ver, kulak ver, bil­gi ver ama hiç bir zaman BOŞ VERME!
Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulu­cu ol ama BÖLÜCÜ OLMA!
Eşi­ni beğen, işi­ni beğen aşını beğen ama KENDİNİ BEĞENME!
Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle ama KİN BESLEME!
Dav­et et, hayret et, affet, tövbe et ama İHANET ETME!
Hedefe koş, yardı­ma koş ama, ORTAK KOŞMA!
Eli­ni aç, gözünü aç, kapını aç ama AĞZINI AÇMA!
Oku­mak­tan zarar gelmez, oku ama LANET OKUMA!
Rak­ib­i­ni geç, sınıfını geç ama GÜLÜP GEÇME!
Ev al, ara­ba al, abdest al ama BEDDUA ALMA!
Zul­mü devir, nef­si devir ama ÇAM DEVİRME!
Yak­laş, konuş, tanış ama UŞAKLAŞMA!
Doğrul, devril ama EĞRİLME!
Seslen, uslan ama YASLANMA!
İtil, atıl ama SATILMA!!!

Cömert­lik­te yardim etmede akar su gibi ol,
Şefkat ve mer­hamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusu­runu örtmede gece gibi ol,
Hid­det ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevâzû ve alçakgönül­lülük­te toprak gibi ol,
Hoşgörülük­te deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün,Ya göründüğün gibi ol !