mısırlı mustafa hoca // manevi rehber // Spiritueller Berater // Drs. Mustafa Yiğit
Tel: 0049 176 20015308 & 0049 231 2289890 & 0049 231 8479134 Email: hocainfo@gmail.com
Her hastalığın bir çaresi, her derdin bir devası vardır, arayın yardı
>> 200 Civarında Havas Kitabı İçin Buraya Tıklayınız!
>> Havas Kitapları için; AYSA YAYINEVİ  Tel: 0380.524 44 88 Gsm: 0532-7776146


 

Eserlerim


Ayrıca elimizde
orijinal Arabça ''Şifrelerin Çözülmesi Ve Hazinelerin Anahtarları'' İsimli kitaptanda mevcuttur. İsteyenlerin adreslerine postalıyoruz. Bu kitap; adındanda anlaşıldığı gibi arabca bilenler için bulunmaz bir hazînedir.


Medyum
Emlak
Hoca
Kitap Baharat
Yigit Hoca

      Değerli Ziyaretçilerim,
      El emeği ve göz nuru ile yıllarımı verek hazırladığım, havas ilmi ile ilgili iki eserim vardır. Bu eserleri değerli İslam büyüklerimizin asırlar önce havas ilimleri ile ilgili yazdıkları önemli Arapça eserleri yediden yetmişe herkesin anlayıp istifade edebileceği öz Türkçe'ye çevirerek hazırladım...

Dualar vr-e Tılsımlar / Mustafa Yiğit

Değerli Ziyaretçilerim,
El emeği ve göz nuru ile yıllarımızı vererek hazırladığımız, havas ilmi ile ilgili 4 eserimiz mevcuttur. Bu eserleri değerli İslam büyüklerimizin asırlar önce havas ilimleri ile ilgili yazdıkları önemli Arapça eserleri yediden yetmişe herkesin anlayıp istifade edebileceği öz türkçeye çevirerek aslına ve orijinaline sadık kalınarak sizler için hazırladık...
      

    1- DUALAR VE TILSIMLAR

    2- ŞİFA İNCİLERİ VE OTLARDAKİ MUCİZELER

    3- Gizli Sırların Keşfi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son!

    4- Mucize Dualar ve Davetler (Basımda)

adli eserlerim Türkiye'de ve avrupada yıllardır havas ilmiyle ilgili satılan eserlerin başında gelmekte ve büyük ilgi ve rağbet görmektedir.. Yediden yetmişe her insanin okuyup faydalanabileceği eserlerdir ve tamamı tecrübe edilmiş dua ve tertiplerden oluşmaktadır.      
 


 

 

1-Dualar ve Tılsımlar adlı kitabin ihtiva ettiği konulardan bazılarını söyle sıralayabiliriz:

   -Kötülüklerden korunmak.

   -Borçları ödemek

   -Ruhi bunalımları gidermek

   -İsmi Azam duası

   -Peygamber Efendimizin cinlere yazdığı mektubu

   -Ayrılan iki kişiyi kavuşturmak için   

   -Kursun islememesi için

   -Nefis bağlılığını çözmek için

   -Şifa Ayetleri

   -Muhafaza ayetleri

   -Dargınları barıştırmak Ayrılanları kavuşturmak

   -Diş kalp sıtma ve çeşitli ağrılara karsı dualar

   -Cin davetleri ve cinlerle görüşmek

   -Cinli hastaları tedavi sara hastalığına şifa -Sihir-   büyü bozmak (papaz büyüsü dahil) -Nezle, sarilik, uykusuzluk boğmaca vs. hastalıkları iyileştirmek

   -Çok gezen esi eve bağlamak

   -İçki kumar ve zinadan soğutmak için

   -Korku ve nazardan korunmak için    

   -Hayırlı evlat isteyenler için

   -Erkek çocuk sahibi olmak için

   -Kolay doğum için

   -Kısmet açılması için

   -Sevgi ve muhabbet kazanmak için   

   -Define bulmak için

   -Nefis bağlılığını iptal için

   -Hüddam elde etmek için

   -Zor isleri kolaylaştırmak ve her türlü sıkıntıyı gidermek için

   -Aile huzursuzluklarını gidermek ve huzuru temin etmek için

   -Peygamber efendimizin tavsiye ettiği selavatı şerifeler

   -Çeşitli hacet ve zikir duaları

   -Günlük okunmasında muazzam fayda olan virdiler...


 

Mucize dualar ve davetler (aşk duaları) kitabımızın içerisinde çok sayıda cin ve ruh davetleri, sıcaklık muhabbet, aşk, celbiye vb duaları bulacak kendi işinizi kendiniz görecek ve artık bundan böyle hacı, hoca, falcı, cinci, medyum gibi insanların kapılarını aşındırmayacaksınız! Artık aradığınız her şey bu kitapta ve elinizin altındadır.. Fiyatı da oldukça ekonomiktir.
Kitabın içerisinden bazı konu başlıkları;
- Kuran ile hasta tedavisi
- Rızık darlığı çekenler,
- Çok sayıda denenmiş aşk sevgi duaları
- Dargınları barıştırmak, ayrılanları kavuşturmak
- Papaz büyüsü dahil her çeşit büyü ve bağlılıkları çözmek,
- Çocuk sahibi olmak isteyenler,
- Hayırlı yuva kurmak isteyenler,
- Kayıbı bulmak, yerini tespit etmek,
- Define yada muskanın yerini tespit etmek, rüyada görmek
Hırsızı tespit etmek be bulmak
- Kötü ve zararlı bir komşuyu sürgün etmek,
- Gayıp alemiyle irtibat,
- Koruyucu zırh
- Dil bağı
- Düşmanın helaki
- Alacağın tahsili
- Cin ve ruh daveti
- Mendel tertipleri

- Kısmet açıklığı
- Kalplere taht kurmak için
- Mahkeme için
- Uzun Firdevsin meşhur Davetname duası
- İmam gazalinin en kuvvetli ve müthiş duası?
- Besmelenin hadimi ile irtibat
- Hz. Alinin Celcelutiye duası ve inanılmaz faydaları
- Kasemül emlakül felekiyyenin hadimi ve cinlere muskayı getirtmek için
- Rihi ahmer duası ve 14 çeşit hastalığa şifası
- Kenzül arş duasının bilinmeyen gizli yönleri
- Şahmeran duası

  Şifa İncileri / Mustafa YiğitDiğeri ise; 2-'Şifa İncileri ve Otlardaki Mucizeler'

Bu kitaptan uzun uzun bahsetmeye gerek görmüyorum. Çünkü adindanda ihtiva ettiği konular anlaşılmakta ve yukarıdaki bahsettiğim kitapta olduğu gibi bu kitabin da tamamı denenmiş tertiplerden oluşmaktadır. Tereddüt yoktur. Mutlaka alıp okumanızı tavsiye ediyorum.

   Şifa İncileri ve Otlardaki Mucizeler;

   - Kitabın ihtiva ettiği konulardan bazılarını özetleyecek   olursak;

   - Sevgi aşk ve muhabbet tertipleri

   - Eşleri evine yuvasına bağlamak için

   - Aile huzuru ve iyi geçim için

   - Zina eden eşleri zinadan soğutmak için

   - Günlerin ve gecelerin hayır ve şer saatleri

   - Üfürükçülük nedir ve İslamdaki yeri nedir?

   - Peygamberimizin büyüden etkilenmesi..

   - Cin ve sara hastalıklarının şifası

   - Vücuttaki cinin çıkartılması

   - Şems suresinin azimeti ve huddamı ile irtibat

   - Şems suresi ile Müslüman cinleri davet

   - Düşmandan korunmak ve düşmanı hezimete uğratmak

   - Cin veya rûhânileri elde etmek

   - Hırsızı bulmak, bağlamak ve şaşkına çevirmek

   - Evini, yuvasını terk edenleri geri evine yuvasına döndürmek,

   - Yedi ayetler ve mucizevi faydaları

   - İstihare tertipleri

   - Çocuğu olmayanlar yada yaşamayanlar ve Allah'tan hayırlı evlat isteyenler..

   - Salâtı Münciye ve şaşırtıcı faydaları

   - Borç sıkıntısından kurtulmak için

   - Rızık, bereket ve bol kazanç için,

   - Esmaül-Hüsnanın faydaları ve bilinmeyen yönleri

   - Latîf ve Habîr ismi şerîfinin hassaları ve hüddamı ile irtibat

   - Otlardaki mucizeler

   - Şeker hastalarına tavsiyeler ve şifalı bitkilerden ilaçlar

   - İsveç otları şifa iksirinin inanılmaz faydaları

   - Deliyi akıllandıran ayetler

   - Ayet el Kürsinin havas ve esrarı

   - Hacet namazı ve duası ve daha sayısız şifa ve havas reçeteleri..

   - Mutlaka bize telefon açıp kitapları satın alıp okumanızı tavsiye ediyoruz.


 

Gizli sırların keşfi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son! / Mustafa Yiğit3-Gizli Sırların Keşfi / Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son! adlı muazzam esrimizi sadece bizden temin edebilirsiniz. Bu eserin içerisinde ruhaniyet aleminin sırları, papaz büyüsü dahil her çeşit büyülerin çözümü, oldukça çok sevgi muhabbet aşk tertipleri ve daha burada sıralamadığımız sayısız manevi reçeteler bulacaksınız

 Gizli Sırların Keşfi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son! adlı eserimizin içindeki bazı konu başlıkları;

   - Büyünün tarihi ve günümüzde konumu

   - Üzerinizde büyü ve cin varmı? kendinizi test edin

   - Papaz büyüsü ve kara büyü ve çözümü

   - Kalpleri birleştiren dualar

   - Sevgi, muhabbet aşk duaları

   - Sevdiğin kimseyi kendine çekmek için

   - Ömür boyu aşk ve beraberlik için

   - Gideni döndürmek, ayrılanı birleştirmek ve sevenleri kavuşturmak için bazı denenmiş kuvvetli tertipler

   - Esmâül Hüsna'nın bilinmeyen mucizevi tesirleri

   - Cinli ve bunalımlı hastaları tedavi şekli

   - Düşmana, zalime galip gelmek için

   - Gizli sırlara erişmek için

   - Kalp gözünün açılması için

   - Çaresiz hastalıklara şifa

   - Hayırlı evlat için

   - Hırsızı ve kaybı tespit için

   - Ezber ve zeka gücünün artması için

   - Ticaretin artması ve bol rızka kavuşmak için

   - Davetname

   - İmam gazalinin cin daveti tertibi

   - İmam gazalinin icazet/el alma konusundaki müthiş uyarısı

   - İçki, zina, kumar gibi kötü alışkanlıkları terk etmek için

   - Buruç suresinin inanılmaz faydaları ve hüddamı ile irtibat

   - Define bulmak için çeşitli tertipler

   - Kulak daveti

   - Kelime-i tevhidin sırrı

   - Başarı ve mutluluğun anahtarı!

   - Alacağın tahsili için tertipler

   - Ervahı teshir etmek ve onlarla bağlantı kurmak için

   - Cinler hakkında bilinmeyenler

   - Rüya çeşitleri

   - Cebrail'in bildirdiği dualar

   - idrar zorluğu çekenler için

   - Silah işlememesi için

   - Korku, nazar, evham/vesvese ve her çeşit sıkıntının giderilmesi için

   - Çok sayıda ibretli altun sözler

 

    - Selam ve dua ile...

 

 

Bizden temin edebileceğiniz
sizin için temin edebileceğimiz

(Yeni Türkçe - Osmanlıca - Arapça) eserler:

(Kitaplarda % 50'ye varan indirim yapıyoruz)

 

1-

 Dualar ve Tılsımlar Yeni Türkçe  

2-

Gizli sırların keşfi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son! Yeni Türkçe

3-

Mucize Dualar ve Davetler Aşk Duaları Yeni Türkçe

4-

Şifa İncileri Yeni Türkçe

5-

Nusret Efendi نُصْرتْ اَفَنْدِي Osmanlıca
 

Cin, Sara, Ümmüsübyan, huysuz çocukların düzelmesi ve uyku için, Çaresiz hastalıklar, büyülü ve bağlıyı çözmek için, evini terk edenin geri dönmesi, Baş, göz, diş ve çeşitli ağrılar için, bekarların ve dulların çabuk kısmetlerinin açılması için,  hırsızı ve çalıntıyı bulmak için, çeşitli bitkisel yağların faydaları, içki ve kötü alışkanlıkların terki için.. Daha bir çok konuda aradıklarınızı bu Osmanlıca matbaa baskısı eserde bulacaksınız...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-

Seçme Dualar ve Tısımlar;

منتخبات السَّامِيّة

(Osmanlıca)

 

 

Şeyh Sami Efendinin seçtiği, denediği dualar. Muhabbet sevgi aşk  için, Besmelenin ve kurandaki 114 surenin sırları, kurandan seçme bazı ayetlerin hassaları, Allah dostu Şeyh'ten rüya tabirleri, baş, göz, diş, sırt, kalp, karın, ağız, boyun, böbrek ağrılarına şifa, ateşli hastalıklar için, kara sevdaya tutulanların bu illetten kurtulmaları için, büyü ve bağlılığı çözmek için, bazı kadınlardaki doktordan fayda olmayan sebepsiz kanamaları kesmek için, evden ve tarladan zararlı haşereleri uzaklaştırmak için, hırsızı ve kaybı rüyada görmek için, eşler arasındaki aşırı kıskançlığı gidermek için, bir kimseyi uykuda konuşturup sırlarını öğrenmek için, sara ve cin peri şerri için, uyku için, bol av için, sürüyü muhafaza için, eşler arasını düzeltmek, kısmeti kapalı olanların kısmetlerini açmak, ticaretin ve satışın bol olması, Hızır'ı (a.s)  rüyada görmek için, istihare, şirinlik için,  haksız yere hapse düşenin kurtulması için, kötü yolda gezen kişileri tefrik için, ayrıca kitabın son bölümü ise fal meraklılarına fal bakmayı güzel bir şekilde anlatmaktadır.. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-

Havasın Cevherleri

جواهر الخواص

(Osmanlıca - El yazması)

 

 

Bu mübarek kitap 350 sayfa civarında olup sevgi-muhabbet, celbiye, tırnağa yazılan tertipler,  evini yuvasını terk edeni geri yuvaya döndürmek,  dargınları barıştırmak,  tefrik, her çeşit hastalık için yazılması gereken kuvvetli denenmiş tertipler, cin daveti, cin tutan hastaları kurtarmak, birini kendine ısındırmak, celcelutiyye duası ve celcelutiye nin sırları, büyü, cin,  silah vb işlememesi için, kötü yolda gezenleri yada yuvayı bozan üçüncü kişileri uzaklaştırmak, burun vb kanamaları durdurmak için, basur için, hırsızı tespit için, hırsızın uyku ve idrarını bağlamak, Dil ve göz bağı için, düşmanı bulunduğu yerden kovmak, düşmana ruhani musallat etmek, uykunun hafiflemesi için,  çocuğu olmayan hanımlar, için, eve yada tarlaya zarar veren haşarat için, baş-bel-ve çeşitli ağrılara karşı tertipler, 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-

Remil Name

(Osmanlıca)

رمل نامة

 

 

Seyyid Süleyman Hz.leri tarafından yazılmış el yazması remil kitabı. Fakat mükemmel bir yazı.. Matbaa yazısından farksız.. Remil meraklılarının kaçırmayacakları eşi olmayan eski eser...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-

Ruhani İlimlerde Gizli Cevherler

التحف الجوهرية

Osmanlıca

 

 

Gizli cevherler adını taşıyan bu paha biçilmez eser, ruhani ilimlerde başarının yollarını açıklamakla birlikte, denenmiş çok kuvvetli denenmiş sevgi muhabbet ve aradığınız tüm konularda sizlere ışık tutacak ve sizleri mahcup etmeyecektir.. Benimde güvenle kullandığım ve başarılı olduğum kitaplardan birisidir...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-

Kibritül-ahmar

الكبريت الأحمر

Osmanlıca

 

 

 Havas ilmiyle iştigal eden ve birazcık Arapça bilen kimseler bu meşhur eseri mutlaka duymuşlardır.. Kırmızı kibrit anlamına gelen bu eseri yazan, devrinin dünyaca tanınmış en büyük alimi-kutbül-arifin hazretleri kalp gözü açık olan büyük velilerdendir.. Günümüzde dahi bu alimin adını bilmeyen tanımayan yoktur.. Havas alimlerinin başı ustası ve şeyhidir.. Bu kadar tanıtımdan sonra bu kitabında neler arz edebileceğini tahmin etmişsinizdir.. eşsiz olan bu eseri elde ettiğinizde belki de başka esere ihtiyacınız kalmayacaktır..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-

Define Çıkarma Kitabı

(osmanlıca -El Yazması)

إخراج الدفئن

 

 

Define bulma, define yerindeki cin ve perileri bağlama tesirsiz hale getirme, ayrıca sevgi muhabbet ve daha çok konuda tertiplerle dolu Osmanlıca el yazması bir eserdir..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-

Kitabı Nusretül-Cünud

نصرو الجنود

Osmanlıca / Arapça

 

Düşmanlardan yakasını kurtaramayan ve hep büyü nazar, bereketsizlik ve dualarının kabul olmamasından işlerinin düzgün gitmemesinden dem vuranlara tavsiye edebileceğim muazzam bir eserdir..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-

Sırrül-Mazruf

السر المظروف

 Arapça

 

Bu kitap samur hindi kitabı gibi bir kimse hakkında bir işlem yapmak istiyorsan, işlem yapacağın vakti, ulvi ve süfli müvekkilleri, okunacak azimeti vb gerekli püf noktaları tespit için hazırlanmış hacmi küçük ama marifeti oldukça büyük olan Arapça bir eserdir..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-

Acayiplerin Acayibi 

عجب العجاب

 Osmanlıca

 

Zannediyorum kitabın dehşetini ve heybetini anlamışsınızdır. Kitabın içindekiler zaten adından da anlaşılıyor. Aradığınız bütün acayip tesirli dua ayet azimet vefk tılsım vb tertipler bu kitapta mevcuttur.. Ömrünü havas ilmine adamış zamanının kutbu-büyük aliminin Arapça olarak kaleme almış olduğu bu muazzam eser gerçekten akıl almaz acayip dehşetli aşk muhabbet ve aradığınız her konuda çok sayıda tertiplerle doludur. Alıp denediğinizde bize hak vereceksiniz...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-

Büyük Cevherler

Cevahirül Azim  جواهرالعظيم

Osmanlıca - El yazması

 

 Büyük cevherler adlı bu muhteşem eser gerçektende büyük bir kitaptır. 350 sayfaya yakın hacmi ile içerisinde bir çok Vefk hazırlama usulleri, (hatta kişilerin isimlerine göre özel vefkler) yaptığınız muskaların tutması için her muskanın sonuna ilave etmeniz gereken günlerin ve ayların tılsımları, giden bir eşi yada sevgiliyi geri döndürmek, Karşımızdaki kişiyi etkilemek için, samur hindi ve tamtam hindi kitabı gibi vefk ve azimet hazırlama tertipleri, sevgi muhabbet ve aşk için güçlü tertipler, Allah'ın 99 isminin bilinmeyen sırları ve bunlarla hazırlanan müthiş havas reçeteleri, büyük ve küçük ebcet hesapları, karabasan ve cin şerri, sara vb hastalıklar için, büyü çözmek, kısmet ve nefis bağlılığını çözmek, çocuğu olmayan yada yaşamayanlar, ayın ve güneşin menzilleri, vefk ve tılsımları ve yapılması gereken havas tertipleri, düşmana haddini bildirmek için, çok sayıda müthiş tesirli mühürler, hırsızı bulmak için, celcelutiyye duasının ve vefkinin  sırları, selamün kavlen ayetinin sırları,  daha bir çok murad için aradığınızı bu muazzam eserde bulacak ve muradınıza kavuşacaksınız... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-

Beyaz Büyü ve Çözümü

لسّحر الاَْبْيَضْْ

Arapça

 

Bu kitap havas imi ile iştigal eden elinde bulunması gereken kitaptır..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-

Büyük Büyü Kitabı ve Çözümleri

السّحر العَظِيم

Arapça

 

(elimizde bu isimde iki ayrı alimden iki ayrı kitap var)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-

Barnuh Büyüleri ve Çözümü

السّحر الْبَارْنُوخ

Arapça

 

(elimizde bu isimde iki ayrı alimden iki ayrı kitap var)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-

Hindistan Büyüleri ve Çözümü

 لسّحر الْهُنُود

Arapça

 

(elimizde bu isimde iki ayrı alimden iki ayrı kitap var)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-

Papaz Büyüleri ve Çözümü

السّحر الْكهَّان ْ

Arapça

 

(elimizde bu isimde iki ayrı alimden iki ayrı kitap var)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-

Korkunç Büyüler ve Çözümü

السّحر الرَّهِيبْ

Arapça

 

Büyü işleri sizleri ilgilendiriyorsa bu kitaba mutlaka göz atmalısınız..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-

Cin Büyüleri Kitabı ve Çözümü

السّحر الْجَانْ

Arapça

 

(elimizde bu isimde iki ayrı alimden iki ayrı kitap var)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-

Sıralı Büyüler ve Çözümü

السّحر الْمَانْظُومْ

Arapça

 

Bu kitap halen elinizde yokmu?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-

Sudan Büyüleri ve Çözümü

السّحر الْسّودا

Arapça

 

Sudanlı büyük ve tanınmış bir büyücünün yaptığı ve tecrübe ettiği aşk büyüleri başta olmak üzere daha birçok büyü çeşitlerini  ve çözümlerini bu kitapta bulacaksınız... (elimizde bu isimde iki ayrı alimden iki ayrı kitap var)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-

Kirmizi Büyü ve Çözümü

السّحر الاحمر

Arapça

 

elimizde bu isimde iki ayrı alimden iki ayrı kitap var)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-
Kitabül Havas

كتاب الخواص

(Osmanlıca)
 

Osmanlıca el yazması olan bu eserde her konuda denenmiş dua ve tertipler bulabileceğiniz gibi çok sayıda sevgi aşk muhabbet dua ve tılsımları da bulacak ve muradınıza kavuşacaksınız...

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27-
Kitabül Muazzama كتاب المعظمة (Osmanlıca)
  Adından da anlaşıldığı gibi bu eser, Osmanlıca eski el yazması ve muazzam bir eserdir... sevgi muhabbet, bereket, büyü, nazar, vb konularda denenmiş tertiplerle doludur...
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-
Gizli Cevherler  تحف الْجوهرية Arapça
  Bu kitap büyük ve eşsiz bir alim tarafından yazılmış ve aradığınız her konuda tertipleri bulabileceğiniz oldukça kuvvetli bir kitaptır.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-
Cevherül-Küşuf جوهر الكشوف Arapça
  Bu kitabıda yine bir önceki kitabı yazan alim kaleme almıştır. Aradığınız bütün aslı bozulmamış cevherler bu kitabın içerisinde mevcuttur..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-
Aşk büyüleri ve Çözümü أَلسِحْرُ الْعُشَأق Arapça
  Aşıkların sevgililerine kavuşmaları için asırlar evvel tanınmış büyük bir alim tarafından yazılmış bu eserin tamamı denenmiş kuvvetli sevgi muhabbet celbiye duaları ile doludur.. biz kuvvetli dua bulamadık demeyin.. bizi arayın...
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31-
Rûhânî ve felek ilimlerinde saklı olan gizli sırlar’

السِّرُّ الرَّبَّانِي  فِي عُلُُوم الْفَلَكْ وَالرُُّوحَانِي

  İsmindende anlaşıldığı gibi, ruhaniyet ilmini gönül veren herkesin mutlaka yanında bulundurması gereken eşsis bir havas ruhaniyet kitabıdır.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32-
Şifrelerin çözümü, Hazinelerin anahtarları حَلَّ الرُّمُوز مَفَاتِيح الْكُنُوزْ  Arapça
  Bu kitabın neden bahsettiği adından da anlaşılmaktadır, bu sebepten ayrı bir açıklama yapmaya gerek görmedik..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33-
Cin ve Ruh Davetleri مشاهدة الأرواح الروحانية Arapça
  Adından da anlaşıldığı gibi Arapça yazılı olan bu muazzam eser cin, ruh ve hadim davetleri yapmak için bulunmaz ve paha biçilmez bir hazinedir.. Beni zaman zaman arayıp cin davetlerinde başarılı olamadıklarından dert yananlara bu eseri okuyup bundaki denenmiş tertipleri uygulamalarını hararetle tavsiye ediyorum..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34-
Sırlar ilmi ve Kuranla tedavi

علم الاْسْرَارْ وَشِفَاءبِالْقُرْاَنْ  ُوالدُّخُول فِي عالم الْجَانْ

Arapça
  Kendi rahatsızlıklarını yada bir hastasını tedavi etmek isteyen kimse için bu eser bulunmaz bir hazinedir. Eğer sizde hoca hoca, medyum medyum, falcı falcı, cinci cinci dolaşmak isteniyorsanız, bu kitap tam size göre! Her çeşit hastalık ve rahatsızlıkların çaresi için aradığınız duaları ve ayetleri bulacak, uygulayıp memnun kalacak ve bizlere de duacı olacaksınız.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35-
Süleyman A.S'ın Mühürü ve Rûhânî ilimler خَاتَم سُلَيمَانِي وَالْعِلم الرُّوحَانِي Arapça
  Bu eserde aradığınız her konuda kuvvetli ve denenmiş dualar mevcuttur.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36-
Cin ve Şeytanları Teshîr etmek تَسْخِيرُ الشَّيَاطِين Arapça
 

Bu kitap, cin davetleri ve teshîr, tefrîk için çok sayıda dua ve tertiplerle dolu.... Bu kitap bu işle iştigal eden elinde bulunması gereken kitaptır..

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37-
Kuranın Havası (Kuranın sırları)  خَواص الْقُراَن فِي عِلاَج عِبَاد الرَّحْمَانْ Arapça
  Mısırlı bir prof. tarafından yazılmış denenmiş her konuda istifade edebileceğiniz sayısız tertiplerle doludur..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38-
Ilâcüs-Sıhrü Ve Târidül-Cân عِلاَج السّحر وطَارِِِِدُالْجِنْ Arapça
  Cinlerden şikayeti olupta bir tğrlğ diyar diyar gezdikleri halde hastalıklarına çare bulamayanların arayıpta bulamadıkları neçiz bir eserdir..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39-
Acâyib (havas ilmi) Deniz (Bahrul-Karâib) بَحْرُ الغَرَائِب Arapça
  Bu kitapta piyasada olmayan değişik havas reçeteleri bulacaksınız.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40-
Seçilmiş Mühürler (Müntehıbül-Hutûm) مُنْتَخِب الْخُتُومْ Arapça
 

Bu kitapta piyasada olmayan değişik havas reçeteleri bulacaksınız..

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41-
Faydalar (El-Fevâid)  الْفَوَائِدُ Arapça
  Faydalı bilgiler adlı bu kitapta havas ilmiyle alakalı gerçektende her konuda oldukça faydalı havas reçetelerini bulabileceğiniz..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42-
Haber Saati (Muhittini Arabi Hz) مَجموعة ساعةالخَبَرْ Arapça
  Zaten Muhyittin'i Arabi'nin adını duyduğunuza ve bu Alimin havas ilminin piri olduğunu bildiğinize..
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43-
Hazinetül Esrar خَزِينَةُ الاَسْرَارْ Arapça
  Bu kitabında elimizde iki çeşidi var ikisi de matbaa baskısı.
 

A-Birisi 200 sayfa civarında 

 

B-Diğeri ise 1300 sh civarındadır..

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44-
Vefkler   اَلاْوْفَاقْ Arapça
  Vefk ve celbiye meraklılarının müracaat edecekleri muazzam bir arapça eserdir
45-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Mühecüd-deavât-Davet Metotları ) مهج الدّعوَات Arapça
  Bu kitapta yüce Mevla'ya uzanan ellerin boş geri dönmemesi için gereken en kuvvetli davet metodları mevcuttur.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45- (Mücerrebâtı İmâmiyye) مُجَرَّبَات الإِمَامِية Meşhur bir şeyhin  yıllar yılı deneyip tecrübe ettiği bütün havas mecmuaları 

46- (Tâcül-Mülûk)  تَاج الْمُلُوك  Bu mübarek eserin bir kısmı dualar vefkler tılsımlar ve diğir bir kısmıda kuş türü bazı hayvanların çeşitli organlarından havas ilminde hangi konularda neler yapılabileceğini açıklayan - gözler önüne seren benzeri olmayan bir eserdir..

47- (Mefâtîhul-Kayıb) Gayıbın Anahtarları مَفَاتِيحُ الْغَيبْ  

48- (Gizli Sırlar) (Esrârül-Hafiyye) الاَسْرَارالْخَفيّة

 

49- (Alemül-Ervâh) Ruhlar âlemi: عَالَمُ الاَرْؤَاحْ

50-Kuran ayetleri ile cin ve sihir tedavisi اَيَات الْقُرْاَنْ فِي عِلاَجِ السّحْرِ وَالْجَانْ  Cinli ve büyülü hastalar için müracaat edecek en mükemmel eserdir... 

51-Durrun-Nazim, Kuranın havası اَلدُّرُّالنَّظِيم فِي خَوَاص الْقُرْان الْعَظِيمْ  kuranla tedavi yolları, 114 surenin sırları icraatları... Müthiş faydaları... 

52- Şümusül envar شُمُوسُ الاْنْوَار كُنُوزُ الاَْسْرَارْ   Bu eseri duymuşsunuzdur. Fakat elinizde olmayabilir. Çünkü değerli şeyler altın misali piyasada fazla bulunmazlar.. Bu kitap asırlar evvel dünyaca tanınmış bir alim tarafından 10 sene gibi oldukça uzun denemeler sonucu kaleme alınmıştır.. Buda gösteriyor ki 10 senelik emek tamamen denenmiş hedefe isabet eden tertiplerle dolu bir emektir.. 

53-Cin davetleri vakti ve saati الْجَوَاهِرُ الّلمَّاعَة إِسْتِحْضار مُلُوم الْجِنّ فِي الْوَقْت وَالسَّعَة    Bu kitapda; sevgi, muhabbet, aşk, her çeşit celbiye, cin ve hadim ve kulak davetleri, havas ilminin şartları ve sırları ve aradığınız her konuda çeşitli tertipler bulabileceğiniz eşsiz bir eserdir..

54-Deyrebi-Bebir الدّيْرَبِي الْكَبِير  Şeyh Ahmet Deyrebi Hazretlerinin tecrübe ettiği hepsi denenmiş her çeşit büyüleri bozma tertiplerinden tutunda daha bir çok konuda aradığınız dua ve azimetleri bu kitapta bulacaksınız... 

55- Er-Rahmetü Fit-Tıp اَلرّحْمَة فِي الطّب والْحَكْمَة Aradığınız her konuda değişik dua ayet vefk ve azimetleri bulabileceğiniz kuvvetli bir eserdir..

56-Yıldızlar ve Tılsımlardaki Gizli sırlar
    
السِّرّ الْمَكْتُوم في السِّحْرِ والطَّلاَسِمْ والنُّجُومْ Yazdığınız dualar, vefkler ve tılsımlar tutmuyorsa mutlaka bu kitaptan deneyin

 

57-Aşıkların sevgililerine yapacağı AŞK BÜYÜLERİ سِحْرُ الْعُشَّاق ْ  Sizde aşıksanız bu kitabı  hemen satın alınız 

 

58- (Vasıfâtül-Cinniyye) وصفات الْجِنِّيِّة

Cinlerin Vasıfları, şekilleri, kısımları ve bunların zararlarından korunma yolları

*************************************

59- (Ulûmül-Cân)  علوم الْجانْ

Cinler hakkında kesin ve gerçek bilgiler, cinlerin insanlara bulaşma yolları ve onlardan korunmak için en kuvvetli dualar...

*************************************

60- (Sârimül-Battâr) الصّارِِِمُ الْبَتّار،  للسَّحرَةِالاْشْرَار

Papaz büyüleri dahil her çeşit büyüleri çözme yöntemleri ve dua ve ayetler..

**************************************

61- (Ilâcül-Cân, Minessıhri veşşeytân)
عِلاَج الإِنْسَان،  مِنَ السّحر والشّيْطَان

Sihir ve şeytandan kurtulma ve korunma yolları.

**************************************

62- (Ilâcül-Meshûr) علاَج المسْحُور، بالْقُرْانِِِ الْماثُور Kur'an ile her çeşit büyü ve bağlılıkları çözme konusunda baş vurabileceğiniz en kuvvetli eser..

***************************

63- Mücerrebâtı Gazâlî:  مُجَرَّبَات غَزَالِي   İmam Gazali Hazretleri'nin bu muazzam eseri havvas camiasında çok meşhurdur.. çok insanın arayıpda bulamadığı sevgi aşk muhabbet tertiplerinden tutunda bu kitapta bir yok yok...

*****************************************

64-   دّرّ  المَنْظُوم (Dürrül-Manzûm)  Diyebilirimki 700 sayfanın üzerinde olan bu arabça orijinal baskılı  eser elimizdeki en kuvvetli eserlerden birisidir. Mesela; kitabın içerisinde 100 tane sıcaklık, 100 tane müstehak olanlara soğukluk vb. aklınıza gelebilecek oldukça çok tertiplerle doludur..  Bu eserin içindeki tertipleri deneyenler kesinlikle boşa çıkmadığını ve hedefe isabet ettiğini çok muazzam bir eser olduğunu  söylemektedirler..  

65-Et-Tıbbır-Rûhânî, Lil-Cismil-İnsânî (İnsan bedeni için gerekli olan ruhani tıp adlı bu nadide eseride aldığınıza pişman olmayacaksınız)

66-El-Hutûm (Mühürler) adlı bu eser 1000 sayfadan fazladır. Modern bir Arapça ile yazılan bu kitap ta aradığınız bir çok konunun detaylarını bulacak mevcut vefkler, tılsımlar , dua ve tertipleri kullanıp memnun kalacaksınız....

67-Hikmet Usulünün Kaynağı: منبع اصول حكمة  Bu kitap oldukça muazzam bir kitaptır.. Cin ve ruh davetleri, büyü ve nazar iptalleri, sıcaklık, soğukluk, her çeşit hastalık vb konularda oldukça çok değişik tertipler bulabileceğiniz muhteşem bir kitaptır....

68-Resail Bu Arapça eser bazı büyük İslam alimlerinin eski elyazması Arapça kitaplarından yine sade Arapça ile kaleme alınmıştır.. Her çeşit sıcaklık vb dualar tertipler mevcuttur..

69- Cevher ün-Nefis: Bu kitap sadece ve sadece sevgiliyi ve eşleri birbirlerine  ısındırma vb konularda denenmiş en kuvvetli dua ve tertiplerle doludur.

70-Cin Çarpması: مداهخل الشيطان  Cinlerin insanlara bulaşma yolları ve bunlara karşı önlemler ve cinli hastadan cini çıkarmak vb konularda kuran ve sünnetten tedavi metodu...

71-Taliğ Name (Baht Name) طالع نامة (Osmanlıca eski el yazması eser) Baht name isimli bu kitap hem yıldız name benzeri, insanların durumlarını anlatıyor ve hem de her çeşit sevgi, korunma vb konularda dua ve tılsımlar veriyor.

72-Kurandan İlaçlar المعالج القرآنية Doktora gittiğimizde nasıl her hastalık için ayrı ilaçlar alıyorsak işte bu muazzam kitap da; her çeşit büyü şekillerini ve bu büyüleri de kuranı kerimden değişik ayetlerle çözme metotlarını pratik olarak anlatmaktadır. Hatta okunacak ayetleri de kuranı kerimdeki gibi harekeli ve okunaklı bir şekilde yazmıştır..

73- Celbiye جلبية  Celbiye-Elyazması ve Osmanlıca eski bir eser aşk bağlama vb her konuda tertipler mevcuttur..

74- Yıldızların Sırları ve Muhabbet tertipleri سرارالنجوم والمحبة (Osmanlıca)  ا Bu Osmanlıca-El yazması olan kitapta, Yıldız name, sevgi ve muhabbet duaları ve çeşitli dua ve tertipler mevcuttur..

75- Yüce sırlar  السِّرُّ الْجَلِيلْ Bu kitaptada havas ilmizle alakalı değişik konularda mücerreb vefkler azimetler ve tertipler mevcuttur..

76- Yahudi Büyüleri Çözümü: سحر اليهود Arapça ve el yazması adından zaten ne olduğunu anladınız sanırım..

77- Acayip Büyüler ve Çözümleri (3 cilt): سحر العجييب Aradığınız her çeşit acayip büyüleri bu eserde bulacaksınız...

78-Önemli Sırlar  أسرار الأهم (Osmanlıca) Bu eser, Osmanlıca el yazması olur gerçekten bazı önemli sırlara ışık tutmaktadır.. Ayrıca en kuvvetli büyüleri çözen sürhubat dualarıyla doludur...

79-Kara Büyü (El yazması)

80-Fal Kitabı (Osmanlıca) تفاء النامة Fal meraklıları için bu kitapta çok çeşitli tertipler mevcuttur...

81-Remil Kitabı (Osmanlıca)  رمل كتابي Değişik ve kolay bir remil kitabıdır.

82- Sırlar İlmi (Osmanlıca) كَنْزُ الاْسرَارْ Gizli sırlarla dolu bir havas mecmuası..

83-Davet Nâme (Osmanlıca)  دَعْوَتْ نَامَة Açık bir şekilde cinleri davet metotlarını anlatmaktadır..

84-Şemsül Ma'rif:  Arapça'dır. piyasada satılan Türkçe de ben bizzat inceledim çok sayıda eksik yanlış ve hatalar var Bizden orijinalini  temin edip bu muazzam eserin denenmiş tertiplerine sizde bir göz gezdirin...

85- İbtali Sihir -: (Osmanlıca) Eski meşhur bir Seyyid tarafından kaleme alınmıştır.  El yazması ve adından da anlaşıldığı gibi her çeşit büyü-sihirleri temizlemek batıl kılmak (batıl name) ve korunmak için yazılmış değerli bir eserdir..

86- Yıldızname: (Osmanlıca): Yıldıznameye bakmak, hayatını dostunu düşmanını merak edenlere osmanlıca matbaa baskısı yıldızname kitabı...

87- Ruhani İlimler

88-Kara Büyü ve Çözümü (Matbaa Baskısı) السّحر الاسود  herkesin korktuğu kara büyüler nasıl hangi ayetlerle çözülecek, işte size profesyonel bir kitap

89- Çevirgel Duası ve Büyü iptalleri (Osmanlıca-Baaskı)

90- Cin ve büyüye karşı herkesin kendi çözümü

91- Ilacül Kafi - Devaül Vafi

92-Ilmül-Batın ve Sır

93- Mücerrebat'ı Sadreddin Efendi: (Osmanlıca-Elyazması)

94- Yıldızname (Osmanlıca)

 

95- Yıldızname (Arapça 400 küsür sayfa)

 

96- Kenzül Envar  (كنز الأنوار) Çeşitli ruhani ilimler, harflerin ve vefklerin sırları, remil, hangi saatte hangi tertiplerin hazırlanacağına dair detaylı açıklama,vefk ilmi, harf ilmi,  tılsım ilmi, felek ilmi ve daha bir çok konularda aradıklarınızı bulacaksınız...

 

98- Remil İlminin Usul ve Kuralları:  اصول علم الرمل   Bu kitap muazzam bir şekilde tane tane remil ilmini ve kurallarını usullerini remil atılış şekillerini en ayrıntılı biçimde anlatıyor.Tane tane okunan fasih Arabça ile yazılmıştır..

      Ayrıca bu kitapta meşhur  berhetiyye duasının şerhi, çalıntıyı ve hırsızı tespit vb konularda muhtelif denenmiş tertipler mevcuttur...

 

99- El Falı  قرائة الكف  El falına meraklı olup kendi hayatındaki tüm olayları evlenmeleri ayrılmaları, hastalıkları, sürprizleri ve daha merak edilen bir çok şeyleri kendi elindeki çizgilerde görüp okumak isteyen kimseler için bu kitap bulunmaz bir hazinedir...

 

100- Tenbihül Gafilin  تنبيه الغافلين  Dua, zikir ve ibadet kitabı

101- Bitkisel İlaç Kitabı: (Osmanlıca, Matbaa Baskısı) Asırlar evvel yazılmış oldukça eski olan bu kitap 600 sayfa civarında.. Biliyorsunuz her hastalık sadece dua ile tedavi edilemiyor.. Bazı hastalar için tıpta olduğu gibi mutlaka bitkisel ilaçlar gerekiyor... Tamamen zararsız olan bu bitkisel ilaçlar her hastalık için yüzlerce belki de binlerce çeşidi ile bu güne kadar halk hekimleri tarafından denenerek bizlere ulaşmıştır...  Elimdeki bu kitap belki de piyasada bulunmayan seneler evvel hakkın rahmetine kavuşan bir Allah dostunun vasiyeti üzerine bana ulaşmıştır.. Fakat çok net bir okunuşu vardır. Matbaa baskısıdır. Azacık Osmanlıca-Eski Türkçe bilen herkesin okuyup istifade edebileceği bir eserdir..

102- Şifa Mucizesi: معجزة الشفاء  Kuranla, balla, çörek otuyla meydana gelen şifa mucizesini anlatan çok faydalı bir eser.

103- Hipnoz Kitabı: Hipnoza meraklı insanlar çok fazla olduğu için bu muhteşem eseri de buraya ilave ediyorum.. Arapça olan bu eser hipnozun faydalarını ve hipnozla tedavi yöntemlerini herkesin anlayacağı şekilde tane tane anlatmakta olan çok faydalı bir eserdir...

104- Mukaddime: Meşhur ünlü islam, devlert adamı büyük alim ve aynı zamanda tarihçi olan İbn-i Haldun'un asırlar evvel 1377 tarihinde dünya tarihi ve düşüncesi hakkında  yazdığı çok meşhur bir eserdir.. Bu kitapta cin ve Huddam elde etmek, o cinlere istenilen işleri yaptırmak hatta imtihan sorularını dahi cinlere çaldırmak için  ibni Haldun'un kitabına yazdığı ve tavsiye ettiği meşhur dua bu kitapta mevcuttur..

105- Cin ve Şeytandan Korunma Yolları: تحصينات الإنسان Cinlerin rahatsız ettiği ve diyar diyar gezdikleri halde doktorlardan ve hocalardan bir şifa bulamayan oldukça çok muzdarip hasta vardır.. İşte bu çaresizler için hazırlanmış eşsiz arabça bir eserdir...

106- Mücerrebâtı Osman Efendi (Osmanlıca - el Yazması)

107- Mücerrebâtı Hamid Efendi (Osmanlıca - el Yazması)

108- Mücerrebâtı Kahraman Efendi (Osmanlıca-el Yazması)

109- Mücerrebâtı Osman Efendi (Osmanlıca - el Yazması)

110- Mücerrebâtı Ali Efendi (Osmanlıca - el Yazması)

111- Mücerrebâtül-Azîm (Osmanlıca - el Yazması)

112- Mücerrebâtül-Muhtelife (Osmanlıca - el Yazması)

113- Keşif-Nâme (Arapça)

114- Cevâhirül-Hamse (Arapça)

115- Beşyüz Aşk Duası ve Tılsımı (Arapça)

116- Harut ve marut Arapca

  >>> FİYAT LİSTEMİZİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ <<<

NOT: Geçici bir süre için belirlediğimiz fiyatları listemizi bizden isteyebilirsiniz. Fakat bu fiyatlara posta ücretlerini ilave ediyoruz..

 

Ayrıca 5 adet kitap alanlara % 5 indirim

         10 adet kitap alanlara % 10 indirim

         20 adet kitap alanlara % 20 indirim

         30 adet kitap alanlara % 30 indirim

         40 adet ve daha fazla kitap alanlara % 40 indirim

      

 Daha elimizde buraya yazmadığımız çeşitli eserler mevcuttur... Bunlardan satın almak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler....

 

 

Bize ulaşabileceğiniz Telefon numaralarımız:
Alman
ya içinden arayanlar için:    
 Tel:
0176,2001 53 08
Almanya
dışından ve Türkiye'den arayanlar için:
Tel
:0049,176,20 01 53 08
E-Mail: infohoca@googlemail.com

Türkiye'den Sadece Türkçe Kitapları Sipariş Hattı
 

Aysa Yayınevi

Tel: 0380-524 44 88  &  514 61 21  Gsm: 0532 777 61 46  Düzce

 

Not: Alttaki Türkiye hattımızdan sadece;

1-Dualar ve Tılsımlar

2-Şifa İncileri

3-Gizli Sırların Keşfi / papaz büyüsü ve Kara Büyüye Son!

adlı eserleri sipariş verebilirsiniz.. diğerlerinin tamamı için ve hocalık problemlerinizde de yine Almanya hattımızı arayabilirsiniz.. Çünkü Türkiye hattının hocayla herhangi bir bağlantısı yoktur.. Anlayışınızdan dolayı teşekkürler..

Aysa Yayınevi / Aysa Baharat ve Aktariyre

Cedidiye mah. Şehit Muhtar Sk. (Şifa pasajı) No: 2 - DÜZCE

Tel: 0380.524 44 88 ve 0380.514 61 21

Gsm: 0532.7776146 aysayayinevi@hotmail.com

 

 
 

E-Mail: infohoca@googlemail.com

     >>> FİYAT LİSTEMİZİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ <<<

Ana Sayfa