Dualar ve Tılsımlar

Dualar Ve Tılsımlar / Mustafa Yiğit

DualaDualar ve Tılsımlar Kitabı Kabul olan dualarla dolur ve Tıl­sım­lar / Mustafa Yiğit-Dualar ve Tıl­sım­lar adlı kitabin ihti­va ettiği konu­lar­dan bazılarını söyle sıralaya­bil­i­riz:

-Kötülük­ler­den korun­mak.

-Borçları öde­mek

-Ruhi bunalım­ları gider­mek

-İsmi Azam duası

-Peygam­ber Efendimizin cin­lere yazdığı mek­tubu

-Ayrılan iki kişiyi kavuş­tur­mak için

Dualar ve Tılsımlar / Mustafa Yiğit

-Kur­sun isle­meme­si ve kuru­lan tuza­k­lar­dan emin olmak için,

-Nefis bağlılığını, kıs­met bağlılığını çözmek için

-Şifa Ayet­leri , korun­ma ve bekçi ayet­leri,

-Muhafaza ayet­leri

-Dargın­ları barıştır­mak Ayrılan­ları kavuş­tur­mak

-Diş kalp sıt­ma ve çeşitli ağrılara karsı dualar

-Cin dav­et­leri ve cin­ler­le görüşmek

-Cin­li hasta­ları tedavi sara hastalığı­na şifa -Sihir- büyü boz­mak (papaz büyüsü dahil) -Nezle, sar­i­lik, uykusu­zluk boğ­maca vs. hastalık­ları iyileştirmek

-Çok gezen esi eve bağla­mak

-İçki kumar ve zinadan soğut­mak için

-Korku ve nazardan korun­mak için

-Hayır­lı evlat isteyen­ler için

-Erkek çocuk sahibi olmak için

-Kolay doğum için

-Kıs­met açıl­ması için

-Sev­gi ve muhab­bet kazan­mak için

-Define bul­mak için

-Nefis bağlılığını iptal için

-Hüd­dam elde etmek için

-Zor isleri kolay­laştır­mak ve her tür­lü sıkın­tıyı gider­mek için

-Aile huzur­su­zluk­larını gider­mek ve huzu­ru temin etmek için

-Peygam­ber efendimizin tavsiye ettiği selavatı şer­ifel­er

-Çeşitli hacet ve zikir duaları

-Gün­lük okun­masın­da muaz­zam fay­da olan virdil­er…

- Sipar­iş için hemen biz­leri arayınız!