Hakkımızda

Drs. Mustafa Yiğit / Manevi Rehber 

Elhamdülil­lah!!!

30 seneyi aşkın zaman­dan beri havas ilmiyle iştikal ediy­oruz. 

İki tane isla­mi üniver­site mezunu olup yük­sek lisan­sı büyünün etk­isi hakkın­da tamam­ladıkatan son­ra manevi rehber­lik (Seel­sorg­er) hakkın­da­da dok­torayı tamam­la­mak üzerey­im.

elim­izde 400 n üzerinde ara­pça vefk dua ayet azimet ve tıl­sım­lar­la ilgili büyü çözmek sev­en­leri evlendirmek eşi­ni yuvasını terk eden­leri geri döndürmek için başarılı bir şek­ilde yardım­cı olmaya gayret ediy­oruz.

devamı gele­cek.…..