Büyü & Sihir

Büyü / Sihir, Büyü ve Etkileri / Üzerinizde büyü varmı?

Değer­li ziyaretçi­ler­im; büyü denil­ince genelde akla korkunç şeyler gelir. Tabi­ki büyü deyipte geçmemek lazım. Her ne kadar bazı insan­lar, büyünün gerçek olmayıp bir hay­al ürünü olduğun­dan bah­set­sel­erde, gerçek man­a­da yapılan büyü­lerin nice yuvaları söndürdüğü, nice aileleri dar­madağın ettiği herkes tarafın­dan bili­nen bir gerçek­tir.
Çok çeşitli büyü şekil­leri vardır. Büyünün insan üzerinde­ki etk­i­leride yapılan büyünün çeşi­ti ile yakın­dan alakalıdır. Mesela iş ve evlilik kıs­me­ti­ni bağla­mak için yapılan büyü ile hastalık ve ölüm büyüsü insan üzerinde aynı etkiyi göster­mez.
— Genelde büyülü insan çabuk sinir­lenir ama öfke­si de çabuk geçer ve yap­tığı­na da çoğu kez piş­man olur.
— İşleri yol­un­da git­mez. Olması gereken işleri de bazen tama­men ter­sine gider.
— Bazen bunalım geçirir ve eli kolu işe güce kalk­maz, yap­tığın­dan ettiğin­den bir zevk almaz.
— Parasının işinin bereketi olmaz.
— Evde hanede geçim­si­z­lik
— Sebep­siz yere tartış­malar olur
— Bazen öyle ki, güzel bir muhab­bet bile tartış­maya kav­gaya dönüşür.
— Kimi insan­lara da yapılan büyüler­den dolayı cin­ler per­il­er musal­lat olur. Çare­sine bakıl­mazsa zaman­la karabasan — kabus — havale-nöbet — sara vb şekillere çevire­bilir. Akıl almaz durum­lara ve zor­luk­lara sokar. Tabi ki geç ve zor olsa da Allâh“ın izni-kere­mi ile hep­sinin çare­si ve çözümü var.… Yeter ki bizi arayın ve prob­lem­i­nizi bildirin…
Bu büyü denilen illet ne yazık ki insan­lığın varoluşun­dan buyana devam etmek­te­dir. Allah ve Resulünün Kur’an ve sün­nette kesin yasak­lamış olduğu büyü insan­lığın çağlar boyu baş belası olarak her devirde yakasını bırak­mamıştır.… Allah“ın Rasulü iki cihan güneşi Peygam­ber Efendimize bile yapılan büyüler tut­tu ve onu per­işan edip ölüm döşeğine düşürdüğüne göre Cen­abı Mevla’nın dilediği her insana büyü tutar…Tek çare­si tak­va ehli olmalı muhafaza ayet­leri­ni sıkça oku­malı veyahut ta en azın­dan şart­ları­na uygun olarak yazıp kişi beraberinde bu ayet­leri taşı­malıdır… Yok­sa baş­ka tür­lü bu pis­lik­ten korun­mak hemen hemen mümkün olma­mak­tadır.
Ben­im bu konu­da hazır­ladığım kita­plar­dan bir tanesinin adı ise PAPAZ BÜYÜSÜ VE KARA BÜYÜYE SON? adlı eser­imdir.
Büyü vb konu­lar­da birçok insan gibi sizinde bir prob­lem­i­niz varsa mut­la­ka biz­leri arayınız ve seve seve sizlere yardım­cı olalım ve dualarınızı alalım… Çünkü böyle konu­lar­da önce Allah’ın rıza­sı, son­ra el emeği göz nuru gelir..

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ. (Bil­gi­leriniz gizli tutu­la­cak­tır)

* zorun­lu alanı gös­terir

2 yorum

Mısır­lı Mustafa HocaYayın tarihi7:52 pm - Oca 23, 2018

den­eme

Yorumlar kapalı.