Anneciğim

ANNECİĞİM / ANNE ŞİİRLERİ

Annem

Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi

Gülüşün aydın­latır üzgün kalp­leri anne..

Elim­iz­den şefka­tle tutarsın her an gibi,

Dünyaya geldiğimiz gün­den beri anne…

En tatlı hatırası en sevim­li canın

Yüzünde göl­ge­si var gül yüzlü bayrağımın

Ana­vatan diy­or­lar adı­na toprağımın

Sen vatan­daşısın bastığın yeri anne…

………………..

Seni anmak bir baş­ka tatlı

Senin­le olmak bir rüya şâh­e­seri

Ve öte­si, ruhu­ma sindirdiğin ötel­er öte­si

Yaslasam dertli başımı diz­ler­ine okşar­mısın annem…

Bir yan­dan da yavrum der­misin bun­ca zaman son­ra?

Gömüle­cek toprağımın bile kir­letildiği dünyadan kaçan bana

Muhab­bet kay­nağı kalbinide hediye verir­misin anne

Al götür beni anne bu diyarlar­dan, yücel­er yüce­si der­ga­ha,

Şefka­tinin umanın­da bir defa daha yıka da gön­der beni

Çöz duygu­larım­da­ki kar­makarışık­lığı göz yaşların­la

Seni sevmeyi unut­tur­du­lar

Beni senden kopardılar anne…

Seni nasıl sevmem gerek­tiği­ni öğren­emed­im

Ak saçlı başımı alıp eline

Kara rüyalara dal anneciğim..

O titrek kalbi­ni bahtın yeline

Bir ince tüy gibi sal anneciğim…

San­ma bir gün geçer o karan­lık­lar

Zul­metin ardın­da yine zul­met var

Çocuk­lar hıçkırır annel­er ağlar..

Yaşlı göz­lerin­le kal anneciğim.

Göz­lerin aksi bir bebek için

Kanadın yayılmış çır­pın­mak için

Bu kış yol­cu­luk var göğük­sa için

Beni de beraber al anneciğim…

Seni aradım her gecel­erde, koşa­cakken dur dedi gurbet

Gün­ler uğradı akşam­ları kapı­ma, dedil­er sabret

Yıl­lar­ca bek­led­im, boğul­dum havuzun­da sabrın anne

Şim­di sen­siz yapay­al­nız çöl ortasın­da bir çiçek gibi

Söyler­misin çiçeği­ni kim sulay­a­cak annem…

Bir gün sılaya geldiğinde, bir şeyler sez­ersen hal­imde

Hiç şaş­mayasın anacığım..

Başım koyup diz­ler­ine, uzun uzun ağlay­a­cağım

Bütün insan­ların yer­ine…

Yığın yığın dert içinde ben, yüzünde kıvrıl­maya ahdet­miş yıl­lar

Oysa uçmalıy­dım mavi bulut­ların üstünde duaların âline….

Oysa şim­di uçmak şöyle dur­sun, düz yol­da yolu şaşırdım

Tuta­madım sözümü, ne olur affet beni annem…..

(Not: Bu şiiri İm Tv kanalın­dan din­led­im çok beğendiğim için buraya ekled­im. Yazarını bilen varsa haber versin ekleye­lim… Saygılarım­la..)

Anneciğim

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbi­ni bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

San­ma bir gün geçer bu karan­lık­lar,

Gecenin ardın­da yine gece var;

Çocuk­lar hıçkırır, annel­er ağlar,

Yaşlı göz­lerin­le kal anneciğim!

Göz­lerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çır­pın­mak için;

Bu kış yol­cu­luk var, diy­or­sa için,

Beni de beraber al anneciğim!…

Necip Fazıl KISAKÜREK

 

Anamı Düşünüyorum

Senden ayrı senden uzak

Yer­siz gök­süz gibiy­im

Hem analı hem babalı

Hem öksüz gibiy­im

Uzan­mış aramıza

Uçsuz bucak­sız gurbet

Bir ucun­da sıla var

Öbür ucun­da ekmek

Bütün analar ağıt şim­di

Bütün ağıt­lar ana

Ya beni de al gurbet

Ya anamı ver bana

Hem kova hem kuyuyum

Yorgun bir halk suyuyum

Sen bana nen­ni söyle

Ben dizinde uyuyum

Ali Yüce

 

Anne !!!

Mer­ha­ba anne,

Yine ben geldim.

Mer­ak etme okul­dan çık­tım­da geldim.

Annel­erde babalar gibi mer­ak eder mi bilmiy­o­rum ama

Ali “Oku­la git­mezsem annem çok kızar, mer­ak eder” demişti de

Onun için söylüy­o­rum.

Geçen haf­ta öğret­men,

Sağ elimde sarım­sak, sol elimde soğan dedirte dedirte

Öğret­ti sağımı solu­mu.

Ben biliy­o­rum artık anne sağım nere­si, solum nere­si

Ağrıyan yanımın nere­si olduğunu

Şim­di iyi biliy­o­rum anne.

Hani geçen geldiğimde

Şuram acıy­or işte şuram demiş­tim de

Bir tür­lü söyleye­memiş­tim ya acıyan yanımı anne

Bak şim­di söylüy­o­rum

Şuram işte,

Sol yanım çok acıy­or anne.

Hem de her gün acıy­or anne her gün.

Dün sabah annesi Ayşe’nin saçlarını örmüştü.

Elin­den tut­up oku­la getir­di.

Yakası da dan­tel­di.

Zil çalın­ca öptü, hadi yavrum sını­fa dedi.

Bende ağladım,

Ağladım hiç de utan­madım.

Öğret­men ne oldu dedi.

Düştüm diz­im çok acıy­or ded­im.

Yalan söyled­im anne.

Diz­im acımıy­or­du ama sol yanım çok acıy­or­du anne.

Bugün bende saçım örül­sün iste­d­im.

Babam ördü ama onun­ki gibi olmadı.

Dan­tel yaka iste­d­im.

Babam “Ben bilmem ki kızım” dedi.

Bari oku­la sen götür ded­im.

kızım, iş” dedi.

Bende bana ne ded­im, ağladım.

kızım, ekmek” dedi babam.

Sus­tum ama oku­la giderken yine ağladım anne.

Ha bide sol yanım yine çok acıdı anne.

Herkesin çorapları bem­beyaz, ben­imk­il­er gri gibi.

Zeynep “annem beya­zlara ren­kli çamaşır kat­madan yıkıy­or­muş” dedi.

Babam hep­si­ni bir­lik­te yıkıy­or.

Babam çamaşır yıka­masını bilmiy­or mu anne?

Uff babam, her gün domates peynir koyuy­or beslen­meme.

Üzülmesin diye söylemiy­o­rum ama

Arkadaşlarım her gün kura­biye, börek, pas­ta getiriy­or.

Biliy­o­rum babam pas­ta yap­masını bilmez anne.

Hava kararıy­or, ben gidey­im anne.

Babam bilmiy­or kaçıp kaçıp sana geldiği­mi.

Duyarsa kız­maz ama çok üzülür biliy­o­rum.

Kim bozuy­or toprağını,

Çiçek­leri­ni kim koparıy­or.

İzin verme anne ne olur toprağı­na el sürdürme.

Eve gid­ince aklı­ma geliy­or bide bunun için ağlıy­o­rum anne.

Bak kavanoz yanım­da, toprağın­dan bir avuç daha alayım.

Biliy­or musun anne her gelişimde aldığım toprak­larını

Şu kavanoz­da birik­tirdim.

Üzer­ine de resmi­ni yapıştırıp başu­cuma koy­dum.

Her sabah onu öpüy­or kok­luy­o­rum.

Kim­s­eye söyleme ama anne

Bazen de konuşuy­o­rum onun­la.

Ne yapayım seni çok özlüy­o­rum anne.

Ha unut­madan,

Öğret­men yarın anneyi anla­tan bir yazı yaza­cak­sınız dedi.

Ben baba­ma yazdıra­cağım.

Öğret­men anlarsa çok kızar ama bana ne kızarsa kızsın.

Ben seni hiç görmed­im ki neyi, nasıl anlat­a­cağım anne.

Senin adın geçince sol yanım acıy­or anne.

Hiç bir şey yutamıy­o­rum.

Bazen de dayana­mayıp ağlıy­o­rum.

Kağı­da da böyle yaza­mam ya anne.

Ben gidiy­o­rum anne,

Toprağını öpey­im, sende rüya­ma gel beni öp.

Mut­la­ka gel anne,

Sen rüya­ma gelmey­ince sol yanımın acısıy­la uyanıy­o­rum anne. »

Sol yanım acıy­or anne.

İşte tam şurası,

Sol yanım çok acıy­or anne.

Seni çok özled­im,

Anne çook…

Bedirhan Gökçe

——————————————————————————————

Değer­li ziyaretçi­ler­im­iz,

Medyum, hoca, Büyü, Cin­li has­ta tedavisi, Nazar, Korku, Aile geçim­si­z­lik­leri, İçe kapanık­lılık, uyku­da rahat­sız ve tedir­gin olma, Der­s­lerinde ve sınavların­da başarısız olan öğren­cil­er, işine, oku­lu­na, bulun­duğu yere ısı­na­mayan ve ayak uydu­ra­mayan­lar ve daha buna ben­z­er bir çok sıkın­tılarınız­da biz­leri arayıp danışa­bilirsiniz.. Sizlere her an bil­gi kültür ve tecrü­beler­im­iz dahilinde seve seve yardım­cı ola­cağız..