Ahiret Hava Yolları

AHİRET HAVA YOLLARINDAN DUYURU

Hareket Yeri : Dünya

Varış Yeri : Ahiret

Uçuş Saati : Her an kalk­a­bilir

Müra­caat : Doğ­duğunuz anda yapıldı

İsmi : Ade­moğlu

Cin­siyeti : Toprak

Adresi : Dünya

Müsaade edilen eşyalar : Dokuz metre beyaz kefen

Bilet­ler­im­iz sadece gidiş içindir.…

Kesin­lik­le yol­cu­lar beraber­lerinde her­han­gi bir eşya götüre­me­zler. Sayın yol­cu­larımızın mut­lu ve rahat bir seya­hati için, Kur’an-ı Ker­im ve Hadisi şer­i­flerde­ki tal­i­mat­lara uymaları önem­le rica olunur.

Not: Görevlilere ver­ile­cek forum­ları doğru ve nok­san­sız doldur­manız rica olunur?

1- Ömrünü nerede tüket­tin?

2- Mal­ları nere­den kazandın? Nerede har­cadın?

3- Allah için ne yap­tın?

Ahiret havay­ol­ları
Genel Müdürü
AZRAİL

(Vak­it Gazete­si)